Bewijslast

De partij die schade claimt, rust een verplichting tot het leveren van het bewijs waaruit blijkt dat de wederpartij aansprakelijk is voor het incident, voor het opgelopen letsel en voor de schade.

Er zijn en paar uitzonderingen op de algemene regels van bewijslast, bijvoorbeeld: