Buitengerechtelijke kosten (BGK)

De buitengerechtelijke kosten vormen een schadepost.

Een letselschaderegeling wordt meestal afgewikkeld zonder dat een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Partijen bereiken dan in het buitengerechtelijk traject overeenstemming over de aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding.

De buitengerechtelijke kosten (BGK) bestaan uit het honorarium van de belangenbehartiger van de benadeelde.

De buitengerechtelijke kosten komen als schadepost bij algehele aansprakelijkheid volledig voor rekening van de aansprakelijke partij. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar de BGK onredelijk hoog vindt (op basis van de dubbele redelijkheidstoets), kan een deel mogelijk voor rekening van de benadeelde blijven.

Sommige belangenbehartigers, het kan gaan om zowel advocaten als experts, hebben afspraken gemaakt met aansprakelijkheidsverzekeraars over betaling van de BGK.