BKB-overeenkomst BGK

Een overeenkomst tussen een verzekeraar en een belangenbehartiger waarin de hoogte van de buitengerechtelijke kosten (BGK) zijn geregeld.