Wil je LSA-advocaat worden? Dan zul je een lang en pittig opleidingstraject moeten volgen. Susanne Fijen van SAP Letselschade Advocaten schrijft erover in haar blog.

Door mr. Susanne Fijen

Op 30 mei 2023 heb ik met succes de postacademische LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond. Zoals iedereen die mij voor ging zal kunnen beamen, kost de opleiding (heel) veel (vrije) tijd. De combinatie van onderwijs op een hoog niveau en een gezellige groep, maakt evenwel dat ik – ondanks de grote hoeveelheid lesstof en huiswerk  –  terugkijk op een intensief maar vooral leuk en leerzaam jaar. Met als kers op de taart dat het is gelukt om de opleiding cum laude af te ronden. Binnenkort word ik (hopelijk) toegelaten tot de LSA. Ben ik dan ‘uitgeleerd’? Nee, zeker niet.

Opleidingstraject tot LSA-advocaat

Wil je LSA-advocaat worden? Dan dien je allereerst een rechtenstudie (evt. eerst via het hbo) aan de universiteit af te ronden. Dit betreft een bachelor van doorgaans drie jaar en een master van doorgaans één jaar. Daar waar ikzelf geboren en getogen ben in Amsterdam, heb ik mijn bachelor en master aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gevolgd. Na het afronden van deze studie, dien je te worden beëdigd als advocaat en dien je de Beroepsopleiding voor Advocaten te volgen. Mijn beëindiging vond plaats op 8 februari 2017 in de rechtbank Amsterdam, in het bijzijn van familie en (toenmalig) kantoorgenoten. Ik vond dit zelf toch wel een bijzonder moment.

De Beroepsopleiding voor Advocaten neemt vervolgens zo’n drie jaar in beslag. Wanneer je deze opleiding én een tegelijktijdig drie jaar durende advocaat-stage met goed gevolg afrondt, kan je de zogeheten “stageverklaring” van de Orde van Advocaten in ontvangst nemen. Vanaf dat moment mag je je bij de LSA inschrijven als aspirant-lid, als je aan alle daaraan door de LSA gestelde voorwaarden voldoet. Om vervolgens volwaardig lid van de LSA te kunnen worden, dien je naast de andere voorwaarden die de LSA daaraan stelt, nog de postacademische LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade te volgen. Aspirant leden van de LSA hebben voorrang bij het volgen van deze één (school)jaar durende Grotius opleiding. Ben je eenmaal volwaardig LSA-lid, dan dienen elk jaar de nodige door de LSA voorgeschreven opleidingsdagen te worden gevolgd.

Al met al kost het dus tenminste acht jaar (studie)tijd om LSA-advocaat te kunnen worden, en staat (bij)scholing daarna ook nog hoog in het vaandel. Het is dan ook niet voor niets dat een LSA-advocaat over veel kennis beschikt en zich onder meer daarmee kan onderscheiden van advocaten/behandelaars die geen lid zijn van de LSA.

LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade

Om deel te kunnen nemen aan de Grotius opleiding dient allereerst een voortoets te worden gemaakt, die met voldoende resultaat moet worden afgelegd. Mijn voortoets vond plaats op 23 mei 2022. Ik herinner mij nog goed dat ik (behoorlijk) zenuwachtig was, misschien nog wel zenuwachtiger dan voor de rest van de opleiding. Gevoelsmatig zou het toch wel een “afgang” zijn als ik de voortoets niet zou halen. Gelukkig waren mijn zorgen onterecht, en werd ik toegelaten tot de opleiding. Deze startte in september 2022 en duurde tot en met mei 2023. De opleiding bevat 21 dagdelen onderwijs, verzorgd door verschillende docenten met verschillende specialismen. Voorafgaand aan (bijna) ieder dagdeel dient een huiswerkopdracht te worden ingeleverd, die met een cijfer wordt beoordeeld. Het gemiddelde van de cijfers van alle huiswerkopdrachten moet een zes zijn om te mogen deelnemen aan het mondeling examen.

Het mondeling examen vond zoals gezegd plaats op 30 mei 2023. De locatie vond ik persoonlijk toch wel een bijzondere, namelijk in de Sanadome in Nijmegen. Terwijl alle bezoekers uitermate ontspannen in hun badjas de sauna betraden, zaten mijn opleidingsgenoten en ik in volle spanning voor het examen. Een groter contrast is er niet. Ikzelf was als eerste om 09:30 uur aan de beurt. Enerzijds fijn, aangezien het dan maar achter de rug was. Anderzijds betekende dit wel dat ik nog de hele dag (tot circa 17:30 uur) moest wachten op de uitslag. Toen ik hoorde dat ik het examen had gehaald, en nog wel cum laude, was dit het wachten en de spanning natuurlijk wel waard.

(Bijna) LSA-advocaat, en nu?

Waar de toekomst mij brengt, zullen we zien. Aangezien het recht altijd in ontwikkeling is, blijft er op juridisch vlak in ieder geval altijd wel wat te leren. Daarnaast is het mij opgevallen dat in de opleidingen die ik tot nu toe heb gevolgd, veel aandacht is besteed aan de juridische kant van het vak. Als letselschade-advocaat is de omgang met mensen (zowel met cliënten als wederpartijen) mijns inziens evenwel net zo belangrijk, maar hieraan wordt tijdens de opleidingen (misschien te) weinig aandacht besteed. Hoe activeer je bijvoorbeeld een slachtoffer? Of hoe ga je om met een “starre” wederpartij? Uiteindelijk gaat het erom dat dít slachtoffer goed wordt geholpen. Dat kan voor de een iets anders betekenen dan de ander. Het is dan ook belangrijk om kennis te blijven delen. Bij SAP Letselschade Advocaten, waar ik inmiddels alweer bijna drieënhalf jaar werkzaam ben, wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed.