In de wereld van personenschadeclaims is een efficiënte communicatie tussen verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers cruciaal voor een eerlijke en transparante afhandeling. Echter, in veel gevallen verloopt deze communicatie hoofdzakelijk via e-mail, wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor de privacy en veiligheid van gevoelige informatie.

Door Dirk Kon van DCSolutions

Een van de grootste uitdagingen in dit proces is het feit dat e-mailverkeer vaak onvoldoende beveiligd is. Zelfs bij gebruik van oplossingen zoals Zivver, die documenten naar een veilige omgeving leiden, belanden ze uiteindelijk toch weer in een onveilige omgeving zodra ze worden gedownload of gedeeld. Dit brengt de vraag naar voren: tot waar strekt de verantwoordelijkheid van de verzekeraar in het waarborgen van de privacy en dataveiligheid van alle betrokken partijen?

De hamvraag is of verzekeraars de verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor het aanbieden van veilige portaloplossingen om datalekken te voorkomen en de integriteit van gevoelige informatie te waarborgen. Een veilig portal biedt niet alleen bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens, maar het draagt ook bij aan een meer transparant en inzichtelijk proces voor alle betrokken partijen.

Een veilig portal kan verschillende voordelen bieden in de personenschadeafhandeling:

 1. Verbeterde dataveiligheid
  Bescherming tegen datalekken en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie van slachtoffers.
 2. Efficiëntere communicatie
  Gecentraliseerde en beveiligde communicatie tussen alle partijen, waardoor het proces sneller en transparanter verloopt.
 3. Gebruiksvriendelijkheid
  Eenvoudige toegang tot documenten en informatie, wat de interactie tussen de betrokkenen vereenvoudigt.
 4. Digitale spoorbaarheid
  Traceerbaarheid van elke stap in het afhandelingsproces, wat essentieel is voor verantwoording en naleving van regelgeving.
 5. Verbeterde klanttevredenheid
  Een veilig portal draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en tevredenheid bij slachtoffers, wat uiteindelijk de reputatie van de verzekeraar ten goede komt.

In een tijd waarin digitale beveiliging een topprioriteit is geworden, moeten verzekeraars actief streven naar oplossingen die niet alleen de belangen van hun organisatie beschermen, maar ook de privacy en rechten van de slachtoffers waarborgen. Een veilig portal is niet alleen een investering in dataveiligheid, maar ook in het versterken van relaties en het verbeteren van het hele afhandelingsproces. Het is de hoogste tijd dat verzekeraars deze verantwoordelijkheid erkennen en omarmen.

“De kern is dat je er bent voor je klanten, precies wanneer en hoe de klant wil dat je er voor hen bent.”

Technologie en mens in perfecte balans
Als het gaat over digitalisering, dan gaat het vaak niet over de technologie, maar over de kostenreductie die het met zich meebrengt. Er zijn slechts enkele verzekeraars die erin geslaagd zijn de kosten te verlagen en de efficiency en nauwkeurigheid te verhogen door bepaalde claimtaken en workflows intern te automatiseren.

Automatisering kan de transparantie vergroten en afwikkelingstijd door middel van standaardisering verkleinen. Beide elementen zijn cruciaal voor de klanttevredenheid in de letselschadeafwikkeling. Technologie is immers niet het eindspel en efficiency is slechts één van de indicatoren voor het optimaal laten functioneren van je claimproces en team.

Nu de technologie zich zo snel ontwikkelt vragen meer en meer verzekeraars zich af wat de risico’s zijn om de menselijke interactie die letselschade klanten enorm waarderen, volledig weg te nemen. Het persoonlijke contact is vooral waardevol bij gebeurtenissen met een grote emotionele impact, zoals dat bij iedere letselschadeclaim het geval is. Het feit dat bijna alle claims volledig geautomatiseerd kunnen worden, wil het nog niet zeggen dat dit de beste oplossing is. Verzekeren is immers vertrouwen, als verzekeraar moet je de kans dan ook niet voorbij laten gaan om de juiste service te bieden aan (potentiële) klanten met wie ze zelden in contact staan.

De kern is dat je er bent voor je klanten, precies wanneer en hoe de klant wil dat je er voor hen bent. In veel materiele claims betekent dat een zeer efficiënte, door technologie gedomineerde oplossing. Maar in letselclaims en andere emotionele claims leidt een beetje menselijk contact gegarandeerd tot betere resultaten!

De verwachtingen voor klantbeleving zijn hoger dan ooit en claims als één van de meest zichtbare en klantgerichte functies binnen de verzekeringssector, worden nu beoordeeld tegen de normen van andere consumentgerichte sectoren en bedrijven. DCSolutions (digitalclaimsolutions.com) haar aanpak omvat niet alleen het minimaliseren van negatieve ervaringen, maar ook het maximaliseren van efficiency, loyaliteit en betere uitkomsten voor klanten en claimanten.

Bij DCSolutions bieden we een overzichtelijke en revolutionaire aanpak voor een verbeterde ervaring in de personenschadeclaims. Laten we samenwerken om te voldoen aan de behoeften van de consument en de verwachtingen voor claim ervaring te verhogen.

Meer weten? Neem contact met ons op via info@digitalclaimsolutions.com. Samen kunnen we het verschil maken.