Cassatie

In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, tegen een uitspraak van een gerechtshof. Partijen zijn de ‘eiser in cassatie‘ en de ‘verweerder in cassatie‘.

De Hoge Raad beoordeelt de zaak marginaal, wat betekent dat er wordt gekeken naar de wijze waarop het gerechtshof de wet heeft toegepast.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.