De opkomst van ongereguleerde letselschadebureaus: Een zorgelijke trend

In de afgelopen vijf jaar is het aantal letselschadebureaus zonder keurmerk met 25% gestegen, wat wijst op een zorgelijke ontwikkeling binnen de sector. Naar schatting zijn er maar liefst 200 letselschadebureaus zonder keurmerk. Dit blog bespreekt de risico’s van ongereguleerde praktijken en pleit voor striktere regulering om slachtoffers van letselschade beter te beschermen. Door mr.…

De Hoge Raad beslist dat Achmea de gemiste zwarte inkomsten van het slachtoffer moet betalen

De Hoge Raad oordeelde al in 2000 dat iemand schadevergoeding kan vorderen als hij geen inkomsten uit zwart werk meer heeft kunnen genereren door de gevolgen van een ongeval waarvoor een ander aansprakelijk is. Ons blog over dit arrest kunt u hier teruglezen. Ondanks dit arrest ontstond er de laatste jaren naar aanleiding van een…