Onderzoek: vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen bij letselschade

Impact Centre Erasmus gaat een onderzoek doen naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. Dit initiatief is opgestart door het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), arbodienst ArdoSZ en Impact Centre Erasmus bij het lopende onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in verzuimtrajecten. Door mr. Sander de Groot Lopend onderzoek vroegtijdige inzet arbeidsdeskundigenEr loopt al…

“Man eist 600 miljoen euro schadevergoeding na zien keizersnede van eigen vrouw.” Is dat ook in Nederland mogelijk?

Op 20 september 2023 verscheen er een opvallend nieuwsbericht op Letselschade.nu over een man die maar liefst 600 miljoen euro schadevergoeding eiste nadat hij getuige was van de keizersnede van zijn eigen vrouw. Dit bericht heeft ongetwijfeld veel wenkbrauwen doen fronsen, vooral vanwege de exorbitante schadeclaim. Maar is zo’n vordering eigenlijk mogelijk in Nederland? Door…

Smartengeld bij strafrechtelijke veroordeling: de aantasting in de persoon op andere wijze

Op 4 september jl. veroordeelde de rechtbank Amsterdam beeldend kunstenaar Julian Andeweg (1986) voor verkrachting, aanranding en mishandeling van diverse vrouwen tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Andeweg werd vrijgesproken van vier andere zedenfeiten en werd verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Ook over de vorderingen van de slachtoffers (benadeelde partijen) werd in deze…

AI & Personenschadeclaims: Investeren in datarationalisatie

In een wereld die steeds digitaler wordt, is het voor verzekeraars van essentieel belang om bij te blijven met technologische vooruitgang. Een van de meest veelbelovende technologieën die de verzekeringsindustrie kan revolutioneren, is kunstmatige intelligentie (AI). Het potentieel van AI voor het stroomlijnen van processen, het verbeteren van klantenservice en het beperken van verliezen is…

De evolutie van letselschadeclaims: Het belang van persoonlijk contact en efficiëntie in het digitale tijdperk

In het digitale tijdperk waarin wij hedendaags leven wordt technologie vaak gezien als de drijvende kracht achter kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Veel verzekeraars hebben met succes kosten kunnen verlagen en de nauwkeurigheid en efficiëntie van hun claimprocessen kunnen verbeteren door bepaalde taken en workflows te automatiseren. Hoewel automatisering transparantie kan vergroten en de afwikkelingstijd kan verkorten,…

Verlies van arbeidsvermogen: de situatie zonder ongeval

Een van de doorgaans grootste schadeposten bij letselschade is de schade door het verlies van arbeidsvermogen. Wanneer een slachtoffer door een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is niet meer kan werken en dus minder inkomen heeft, dan is dat schade. Maar hoe begroot je die schade? Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter een vergelijking maakt tussen twee…

Uitspraak van Centrale Raad van Beroep biedt hoop voor ambtenaren met psychische klachten na ingrijpende incidenten

Op 15 juni 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep een opzienbarende uitspraak gedaan die grote gevolgen heeft voor slachtoffers met psychische klachten als gevolg van ingrijpende incidenten in hun functie als ambtenaar. In deze blog duikt letselschade-expert Krista Smit in de details van de uitspraak en bespreekt ze de mogelijke implicaties ervan. Door mr. Krista Smit Een…

Smartengeld: Hof wijst hogere smartengeldvergoeding toe dan in de strafzaak is toegewezen

Op 27 juni 2023 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarin een hogere smartengeldvergoeding aan een slachtoffer van een mishandeling wordt toegekend, dan in de strafzaak is toegewezen. De uitspraak leest u hier. Door mr. Nicole Verpaalen StrafzaakSlachtoffers van geweldsmisdrijven hebben verschillende mogelijkheden om hun schade te vorderen. Een daarvan is het indienen van een…

Letselschadeslachtoffer dient kosten WMO-voorziening mee te nemen in onderhandelingen met schadeverzekeraar

Recent heeft de bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan die zowel voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), als voor de letselschadepraktijk van belang is. De rechtbank Rotterdam overweegt namelijk dat het de eigen verantwoordelijkheid van een letselschadeslachtoffer is om de kosten van een WMO-voorziening in het letselschadebedrag te verdisconteren. Door mr. Iris…

Verhuurder aansprakelijk voor schade als gevolg van lekkende gaskachel?

Koolmonoxidevergiftiging leidt jaarlijks gemiddeld tot vijf tot tien sterfgevallen, tot circa 200 ziekenhuisopnamen en tot enkele honderden behandelingen op de spoedeisende hulp. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid liggen de werkelijke aantallen echter drie tot vijf keer zo hoog. Dit onderstreept het belang van een koolmonoxidemelder in huis. Wat als u aan benauwdheidsklachten lijdt en u…

Blog: Amerikaanse schadevergoedingspraktijken

De hoogte van schadevergoeding is vaker onderwerp van discussie. Een veelgehoord statement is dat de schadevergoedingen in Nederland best wat omhoog zouden kunnen. Een term die in dit soort discussies naar voren komt is ‘Amerikaanse praktijken’, want dat is iets wat ook niet iedereen een goed idee vindt. Maar wat zijn deze Amerikaanse praktijken? En…