Whiplash anno 2024: hoe zit het echt met het bewijs?

In een eerder blog legde advocaat Hava Korkmaz uit waarom het voor een whiplashclaim geen probleem is als de onafhankelijke neuroloog rapporteert dat er in neurologisch opzicht geen beperkingen zijn. Inmiddels zijn we 7 jaar verder. En zien we dat whiplash de gemoederen helaas nog steeds flink bezighoudt. Aansprakelijke partijen voeren zowel op dossierniveau als…

Smartengeld bij verminderd bewustzijn?

Heb je als slachtoffer letsel door toedoen van een ander? Dan heb je recht op een smartengeldvergoeding. Geldt dit ook als het slachtoffer door het ongeval laagbewust is of geen bewustzijn meer heeft? Zo ja, hoe wordt de hoogte van de vergoeding dan bepaald? Daarover gaat deze blog van advocaat Timothy Boerendonk. Door mr. Timothy…

De zaak MH17: Het eindspel bij het EHRM

Letselschadeadvocaat Sander de Lang schrijft een blog over de zaak MH17. In deze blog, die verscheen in het Advocatenblad: de mondelinge behandeling die woensdag plaats vond bij het EHRM. Door mr. Sander de Lang Er zijn van die momenten die je als advocaat altijd bijblijven. Vandaag weet ik op voorhand dat ik een historisch moment…

Vererfde smartengeldvergoeding na ernstig letsel met overlijden tot gevolg

Bij ongevallen met uiteindelijk overlijden tot gevolg, kan het zijn dat de aansprakelijke partij een smartengeldvergoeding moet betalen aan de erven van het slachtoffer. De schadeveroorzakende partij moet dan wel bij leven aansprakelijk zijn gesteld en er moet nadrukkelijk aanspraak zijn gemaakt op een smartengeldvergoeding. Na het overlijden van het slachtoffer vererven de nabestaanden deze…

Uit de oude doos: Zwiepende tak-arrest

Er bestaan vaak misvattingen over wanneer iemand moet opdraaien voor de schade die is geleden door de gedraging van een ander. Menig persoon denkt dat elke gedraging waardoor iemand anders schade lijdt per definitie betekent dat diegene moet opdraaien voor de geleden en nog te lijden schade. Echter, niets is minder waar. Deze gedachtegang zorgt…

Gerechtshof: afspraak percentage eigen schuld tussen slachtoffer en aansprakelijkheidsverzekeraar werkt niet door naar derden

Iemand die gewond raakt  door een ander, bijvoorbeeld tijdens een verkeersongeval, kan soms ook zelf schuld hebben daaraan.  Denk aan de fietser die door rood rijdt en dan wordt aangereden, de motorrijder die geen helm droeg of de passagier die geen gordel droeg.  De aansprakelijke partij of diens aansprakelijkheidsverzekeraar kan dan een beroep doen op…

Risico’s en oplossingen in de personenschade afhandeling: De verantwoordelijkheid van Verzekeraars

In de wereld van personenschadeclaims is een efficiënte communicatie tussen verzekeraars, belangenbehartigers en slachtoffers cruciaal voor een eerlijke en transparante afhandeling. Echter, in veel gevallen verloopt deze communicatie hoofdzakelijk via e-mail, wat aanzienlijke risico’s met zich meebrengt voor de privacy en veiligheid van gevoelige informatie. Door Dirk Kon van DCSolutions Een van de grootste uitdagingen…

De opkomst van ongereguleerde letselschadebureaus: Een zorgelijke trend

In de afgelopen vijf jaar is het aantal letselschadebureaus zonder keurmerk met 25% gestegen, wat wijst op een zorgelijke ontwikkeling binnen de sector. Naar schatting zijn er maar liefst 200 letselschadebureaus zonder keurmerk. Dit blog bespreekt de risico’s van ongereguleerde praktijken en pleit voor striktere regulering om slachtoffers van letselschade beter te beschermen. Door mr.…

Nationale-Nederlanden de mist in over lachgas- en gordelgebruik; géén fraude en géén eigen schuld

Na een verkeersongeval heeft verzekeraar Nationale-Nederlanden de letselschadeclaim van een slachtoffer onderworpen aan een fraudeonderzoek. Volgens Nationale-Nederlanden zou het slachtoffer Nationale-Nederlanden opzettelijk onjuist hebben geïnformeerd, onder meer ten aanzien van lachgas- en gordelgebruik, en moet een gedeelte van zijn schade voor eigen rekening blijven vanwege eigen schuld. De Rechtbank Noord-Holland volgt Nationale-Nederlanden echter niet in…

Eenzaamheid na letselschade

Eenzaamheid en letselschade zijn twee complexe kwesties die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben. Toch kunnen ze op verrassende wijze met elkaar verweven raken, waardoor slachtoffers van letselschade niet alleen fysiek, maar ook emotioneel geïsoleerd kunnen raken. Door Jeroen Goeseije, Zorgschade Expert Sedgwick Belanghebbende verliest door een ongeval met…

Aansprakelijkheid: erkend is erkend?!

De vaststelling van de aansprakelijkheid is in letselschadezaken doorgaans het startpunt. Zodra de aansprakelijkheid is erkend, ligt de schadevergoedingsplicht vast. Daarom is het vaststellen van de aansprakelijkheid vaak voer voor discussie. Dat was ook het geval in een recente zaak over een verkeersongeval uit 2019. Daarbij probeerde de aansprakelijkheidsverzekeraar een eerder gedane erkenning van de…

Blog mr. Anoek Jongsma: Gat in de weg!

De afgelopen week stond het veelvuldig in het nieuws: een gat in het wegdek van de A28 bij Amersfoort. Ongevallen als gevolg van een gat in het wegdek, losliggende stoeptegels of een glad wegdek zijn helaas bekende verschijnselen. Maar wie vergoedt uw schade als u letsel heeft opgelopen na een ongeval door een slecht wegdek?…