12,5 jaar medisch adviesbureau 1MA; het belang van monitoring voor kwaliteit en groei

In augustus bestaat medisch adviesbureau 1MA 12,5 jaar. Begin 2012 startten oprichters Laurens Buisman en Kristel Seinhorst samen een provisorisch kantoor op hun zolderkamer. Nu is 1MA een professioneel bedrijf met vier locaties en een team van ruim 40 medewerkers. Het jubileum is een mooie gelegenheid voor een interview met Kristel over de groei en…

1MA opent locatie in Heerenveen

De vierde 1MA-locatie in Nederland is een feit. Een nieuwe spreekuur- en onderzoekslocatie in Heerenveen is sinds 1 juni helemaal klaar voor gebruik. De onderzoeksruimte is gevestigd in het kantoorgebouw van het Abe Lenstra Stadion. Goed bereikbaar met het OV en voldoende gratis parkeerruimte voor de deur. Het is vooral de werkplek van de nieuwe…

De Arts Waheeda Joemai kiest voor het ondernemerschap; carrièrekeuzes van een jonge verzekeringsarts en medisch adviseur

Een interview over de carrièrekeuzes van een jonge arts, op zoek naar de juiste balans tussen uitdagend werk, moederschap en maatschappelijke betrokkenheid. Waheeda Joemai werkt sinds 2018 voor medisch adviesbureau 1MA als externe verzekeringsarts. Daarnaast had ze toen nog een vaste baan als verzekeringsarts. In 2020 koos Waheeda volledig voor het zelfstandig ondernemerschap. En dankzij…

Aanbesteding medische adviezen in letselschadezaken Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie heeft een openbare procedure gepubliceerd voor de aanbesteding van het verrichten van medisch adviezen in letselschadezaken. Inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in de Leidraad Medische Letselschade, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De Aanbestedende dienst organiseert op 10 oktober 2023…

Huisarts schrijft irritatie over handelswijze belangenbehartiger van zich af: ‘Gekker moet het niet worden…’

Een huisarts uit Oegstgeest postte vorige week op LinkedIn een bericht over een ‘letselschadeadvocaat’ die een verzoek om medische informatie van een cliënt afsloot met een maning om de informatie binnen twee weken toe te sturen, omdat anders zijn nota mogelijk niet zou worden voldaan. “Gekker moet het niet worden,” aldus de huisarts. Het leidde…

Dient een letselschadejurist te beschikken over medische kennis? ‘Inzicht in klachten, behandelingen en medische terminologie komt de schaderegeling ten goede’

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het medische vlak een rol. Vaak zijn er na een hersenschudding of whiplash associated disorder langdurige klachten van lichamelijke of neuropsychologische aard. Denk hierbij aan  cognitieve klachten, zoals geheugenverlies en concentratieproblemen, gedragsveranderingen, en/of stemmingsstoornissen zoals angst of depressie. Voor…

Berisping voor medisch adviseur wegens onzorgvuldige rapportage

Klager wendde zich in 2021 verschillende malen met lichamelijke klachten tot zijn huisarts. De huisarts deed onderzoek en schreef antibiotica voor. Klager is van mening dat de huisarts destijds de diagnose endocarditis heeft gemist. Ook was er volgens klager geen sprake van ‘informed consent’, heeft de huisarts achteraf onwaarheden verklaard in het kader van een…

‘Als expertise-arts ben je onafhankelijk als je volledig vrij bent van partijen om je eigen oordeel te geven’

Erik-Jan Wervelman is advocaat bij VWW advocaten | mediation te Utrecht. Zijn kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid. Erik-Jan is gepromoveerd op de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Daarnaast is hij onder andere docent, raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Bosch en houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van gedragscodes. We vragen Erik-Jan: Welke aspecten zijn…

KNMG publiceert herziene richtlijn Omgaan met medische gegevens, met apart hoofdstuk over letselschade

Artsenvereniging KNMG heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd: Omgaan met medische gegevens. Daarin komt ook de informatieverstrekking van behandelend artsen in het kader van een letselschaderegeling aan bod. In de richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen informatieverzoeken die afkomstig zijn van een belangenbehartiger van de patiënt en verzoeken die afkomstig zijn van een (medisch adviseur van een)…

Het belang van een goed medisch advies: ‘We leveren een verhelderende bijdrage aan de schaderegeling’

Medisch adviesbureau MedX Advies bestaat vijf jaar. Het bureau zorgt op verzoek van opdrachtgevers voor een deskundig en onafhankelijk medisch advies en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het afwikkelen van letselschadezaken. MedX werkt met een team van zeven medewerkers en twaalf medisch adviseurs in opdracht van belangenbehartigers. Jolanda Wösten en Linda van Dulmen zijn…

Berisping Tuchtcollege voor medisch adviseur vanwege onjuiste medische adviesrapporten

Het Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam heeft een voor verzekeraars werkende medisch adviseur berispt vanwege onjuiste medische adviesrapporten. De medisch adviseur houdt er binnen de beroepsgroep van medisch adviseurs afwijkende standpunten op na over whiplashklachten. Dat komt hem nu op een berisping te staan. Klager is betrokken geweest bij een ongeval waarbij zijn auto werd aangereden…

Definitief geen inzage in het medisch advies?

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ton Hartlief heeft een beslissing van het Centraal Tuchtcollege voorgedragen tot cassatie in het belang der wet. In een uitgebreide conclusie heeft hij uiteengezet dat het ongestoord overleg tussen de medische adviseur en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aangesproken arts of het ziekenhuis prevaleert boven de inzage van ‘het medisch advies’…

‘Het medisch advies is geen strijdpunt, maar een moment van verduidelijking dat het proces versnelt’

Stan Teuben is senior manager bij Achmea Personenschade en voorzitter van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars. Hij bekijkt de waarde van de werkwijze met één medisch adviseur binnen de brede context van de letselschaderegeling. We vragen hem: wat heeft 10 jaar werken met het 1MA-model verzekeraars opgeleverd? Hoe helpen we de sector…

De rol van de medisch adviseur in letselschadezaken: ‘Je denkt met de jurist mee, zonder de eigen vakprincipes overboord te gooien’

De medisch adviseur speelt een belangrijke rol in een letselschadezaak. In opdracht van beide of één van de betrokken partijen, maar als het goed is altijd met een objectieve blik, wordt gekeken naar de gezondheidsschade van de benadeelde. Wat is er aan de hand? Wat kunnen we verwachten? Hoe is het beloop van het letsel?…

‘Een deskundig, toetsbaar en neutraal medisch advies komt het dichtst bij de waarheid’

Hugo de Jager is senior advocaat personenschade bij juridisch dienstverlener DAS en staat slachtoffers met letselschade bij. Hij behandelt vooral zwaardere proceszaken. Als kenner van medische gedragscodes en normeringen werkte hij mee aan de Medische Paragraaf die sinds 2012 onderdeel is van Gedragscode Behandeling Letselschade. In dit jubileuminterview deelt Hugo zijn scherpe blik op de…