Jaarlijks 4,6 miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld: ‘moet hoger op de agenda komen’

Jaarlijks zijn zo’n 4,6 miljoen Nederlanders slachtoffer van huiselijk geweld. Deze cijfers presenteerde antropoloog Janine Janssen onlangs in haar lectorale rede. Het probleem is volgens de antropoloog groot: pestgedrag op de werkvloer, kleinering en manipulatie thuis of zelfs fysiek geweld of seksueel misbruik in instellingen. Volgens Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van de Politieacademie in…

‘Nog te vroeg voor oprichting financieringsfonds voor massaclaims’

Gedupeerden kunnen collectief een rechtszaak aanspannen en schadevergoeding eisen voor massaschade. Dat kan op basis van de Wet afwikkeling massaschade collectieve actie (WAMCA). Denk aan claims tegen autofabrikanten voor het gebruik van sjoemelsoftware. Zulke rechtszaken kosten veel geld, zeker als het gaat om schadevergoedingen. In de praktijk zijn het daarom tot nu toe commerciële financiers die…

Meeste slachtoffers van misdrijven positief over ontvangen ondersteuning in de justitiële keten

De meeste slachtoffers zijn positief over de kwaliteit van de slachtofferondersteuning in de justitiële keten. Dat neemt niet weg dat er ook een groep slachtoffers is die een negatieve ervaring heeft met de slachtofferondersteuning. De achtergrond van deze ontevredenheid ligt voor een deel in de procesuitkomst, zoals (het uitblijven van) arrestatie, vervolging, veroordeling of schadevergoeding.…

Onderzoek naar veroorzakers van ongevallen: ‘Meer aandacht voor veroorzakers van letselschade kan slachtoffers helpen’

Na een ongeval gaat uiteraard de aandacht uit naar het slachtoffer. Is er blijvend letsel? Kan het dagelijks leven weer worden opgepakt? Zelden wordt echter stilgestaan bij de veroorzaker van een ongeval. Hoe is deze persoon er eigenlijk aan toe? En had diegene eigenlijk graag excuses willen aanbieden? Daarover gaat het proefschrift ‘En de veroorzaker dan?’…

De geur van een nieuwe auto is kankerverwekkend

De heerlijke geur van een nieuwe auto heeft een keerzijde. De geur wordt namelijk veroorzaakt door kankerverwekkende chemicaliën. Wanneer dagelijks 30 minuten in een nieuwe auto zit, word je blootgesteld aan gevaarlijke niveaus van de kankerverwekkende stoffen formaldehyde en acetaldehyde, aldus onderzoekers van Harvard University en het Beijing Institute of Technology. De onderzoekers analyseerden twintig…

Start onderzoek naar vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten

Impact Centre Erasmus start per 1 april 2023 een onderzoek naar de vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in letselschadetrajecten. De achtergrond van het onderzoek ligt in het feit dat de arbeidsdeskundige beroepsgroep een sterke behoefte heeft aan onderzoek naar de rol van de arbeidsdeskundige bij letselschade, met een methodisch kader als beoogd resultaat. Naast de doelgroep…

Nagellakdrogers met UV-licht mogelijk kankerverwekkend

Nagellakdrooglampen met UV-licht kunnen kankerverwekkend zijn. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers van de University of California. Deze lampen worden zowel in nagelsalons als thuis veel gebruikt om gel-nagellak te laten drogen. De Amerikaanse onderzoekers ontdekten in hun laboratorium dat menselijke cellen die werden blootgesteld aan het uv-licht beschadigd raakten. Hoe langer de blootstelling, hoe meer cellen…

Mensen met een longziekte blijven gezondheidsklachten door luchtvervuiling houden

Mensen met luchtwegaandoeningen zoals astma en COPD lopen nog steeds risico op gezondheidsklachten door luchtverontreiniging, ondanks de goede voornemens en getroffen maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De belangrijkste oorzaken zijn houtstook, vuurwerk en wegverkeer. Onderzoek met de Nivel Longmonitor laat al jaren zien dat luchtvervuiling bij twee derde of meer van de…

‘Nederlanders behoren tot de beste automobilisten ter wereld’

Volgens Engels onderzoek behoren Nederlandse automobilisten tot de beste chauffeurs ter wereld. Het onderzoekt kijkt onder meer naar de kwaliteit van de wegen, de snelheidslimiet, het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners en het maximum toegestane alcoholpromillage. De Engelse prijsvergelijker Compare The Market concludeert dat Japanse automobilisten de beste ter wereld zijn. Nederland volgt op een…

196.000 arbeidsongevallen in 2021; meeste arbeidsongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 hadden 196 duizend werknemers een ongeval tijdens het werk, wat bij 100 duizend werknemers leidde tot één of meerdere dagen verzuim. Het gaat om 1,3 procent van alle werknemers tussen 15 en 75 jaar. Sommige sectoren steken daar hoog bovenuit, zoals transport- en logistieke beroepen waar 2,8 procent een arbeidsongeval met verzuim meemaakte. Bijna een op de vijf…

Alcoholslot blijkt effectief om beschonken bestuurders te weren

Het alcoholslot is een effectieve maatregel om rijden onder invloed tegen te gaan, zo blijkt uit een nieuwe studie van het Belgische verkeersinstituut VIAS. Slechts twee procent van de bestuurders die herhaaldelijk zijn betrapt op drankgebruik in het verkeer zou geprobeerd hebben te starten met een te hoog alcoholpromillage. Bovendien zag VIAS, het instituut voor…

Vier op de vijf slachtoffers met psychische problemen kampten ook voor het incident al met dergelijke klachten

Veel slachtoffers van ongevallen of misdrijven krijgen na het incident te kampen met psychische, sociale, juridische en financiële problemen. Uit onderzoek van Centerdata, Tilburg University en International Psychoanalytic University blijkt dat deze problemen vaak voor het incident al aanwezig waren. Dat meldt het Fonds Slachtofferhulp. Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de slachtoffers met…