Touchscreen in auto’s onveiliger dan bediening met fysieke knoppen: ‘Handelingen duren twee keer zo lang’

Fysieke knoppen in een auto zijn een stuk gebruiksvriendelijker en veiliger dan digitale bediening via een touchscreen. Dezelfde handelingen duren twee keer zo lang en vaak zelf nog langer in een auto met touchscreen. Dat blijkt uit Zweedse onderzoek. In steeds meer moderne auto’s kun je zo’n beetje alle zaken regelen via één centraal touchscreen.…

Geschikte methode ontbreekt voor het bepalen van hoeveelheid alcohol en drugs in verkeer

Het ontbreekt in Nederland aan een geschikte methode om te meten in hoeveel gevallen er onder invloed van alcohol of drugs wordt gereden. Dit staat in SWOV-rapport Het meten van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer tijdens reguliere politiesurveillances dat vandaag is gepubliceerd. Tot nu toe worden gegevens van de fuikcontroles van de politie gebruikt. Maar onder meer…

Jonge advocaten zijn ambitieus, maar vinden balans belangrijker dan partnerschap

Jonge advocaten willen veel vaker dan vroeger parttime werken. De ambitie om te gaan voor de top is niet meer vanzelfsprekend, de behoefte aan balans, autonomie en flexibiliteit is voor steeds meer jonge professionals leidend. Bij de Nederlandse Orde van Advocaten is het een prominent thema: hoe kunnen kantoren jonge werknemers enthousiasmeren voor het partnerschap?…

Zorgen om fietsersveiligheid in Amsterdam: ‘Het fietspad is veranderd in een racebaan’

Het gevoel van veiligheid op de fietspaden in Amsterdam is aanzienlijk verslechterd sinds de komst van elektrische fietsen. Dat blijkt uit onderzoek van AT5. Maar liefst 80% van de respondenten vindt de invoering van een maximumsnelheid op het fietspad een goed idee. “Het gemiddelde Amsterdamse fietspad is veranderd in een soort racebaan.” Van de ruim…

Veel werkgevers vrezen toename aantal bedrijfsongevallen door hoge werkdruk

Een derde van de mkb-ondernemers maakt zich steeds meer zorgen over het risico van bedrijfsongevallen. Belangrijke reden voor de toenemende zorgen bij ondernemers zijn de hoge werkdruk bij en onervarenheid van hun medewerkers. Dit blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Twee derde van de ondernemers (66%) maakt zich momenteel zorgen over de hoge…

SWOV gaat samen met gemeenten veiligheid kruispunten aanpakken

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen, gaat SWOV samen met gemeenten onderzoek doen naar gevaarlijke kruispunten. “Een groot deel van de verkeersongevallen vindt plaats op kruispunten. Daar moet je dus echt maatregelen nemen om tot nul verkeersslachtoffers te komen,” aldus SWOV. Meer dan de helft van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom…

‘Systeemaanpak nodig om aantal verkeersslachtoffers terug te dringen’

In juni 2022 is het rapport The Safe System approach in action verschenen, van een gezamenlijke werkgroep van het International Transport Forum (ITF, OECD) en de Wereldbank. Volgens deze werkgroep is een op veiligheid gerichte systeemaanpak nodig om het wereldwijde aantal verkeersslachtoffers (miljoenen per jaar) terug te dringen. Eerder ingevoerde voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn Duurzaam…

In 7% van de behandelingen in zelfstandige klinieken treedt schade op, ongeveer een kwart daarvan is vermijdbaar

De patiëntveiligheid in Nederlandse klinieken is van hoog niveau, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. In 7% van de onderzochte dossiers was er sprake van zorggerelateerde schade en in 1,6% van de onderzochte dossiers was er sprake van potentieel vermijdbare schade. Het gaat vooral om schade die is ontstaan rondom het chirurgisch proces, rondom…

TNO: Jaarlijks overlijden in Nederland 9.000 mensen door blootstelling aan fijnstof

Blootstelling aan fijnstof leidt tot ernstige gezondheidsschade. Jaarlijks overlijden in Nederland ca. 9000 mensen vroegtijdig aan fijnstofblootstelling. Directe zorgkosten zijn ongeveer een half miljard per jaar en sociale kosten zijn vele malen hoger. Het huidige fijnstofbeleid is gebaseerd op het terugdringen van de totale massa fijnstof, maar levert sinds 2015 eigenlijk nauwelijks gezondheidswinst op. Niet…

Ultrafijn stof van vliegtuigen rond Schiphol kan mogelijk leiden tot hartaandoeningen en nadelige gevolgen voor ongeboren kind

Blootstelling aan ultrafijn stof van vliegtuigen rond Schiphol kan mogelijk leiden tot nadelige effecten op het hart- en vaatstelstel en de ontwikkeling van het ongeboren kind. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het instituut koppelde de concentratie ultrafijn stof op het woonadres aan gezondheidsgegevens van inwoners van 30 gemeenten rondom Schiphol. Er is gekeken…

Zwaardere auto’s zijn beduidend gevaarlijker voor zwakkere verkeersdeelnemers

Uit onderzoek van het Belgische verkeersinstituut VIAS blijkt dat de kans op ernstig letsel bij zwakke weggebruikers significant hoger ligt bij zwaardere auto’s. Elektrische auto’s en SUV’s zijn daarom belangrijke boosdoeners. Ook andere aspecten als vermogen en leeftijd van het voertuig spelen een rol. Het mag geen verrassende conclusie genoemd worden. Hoe zwaarder de auto…

Nederlanders ergeren zich rot aan bumperklevers

Snelheidsduivels, afvaldumpers en rechts-inhalers zijn een doorn in het oog van Nederlandse automobilisten. Uit het jaarlijkse onderzoek van Allianz Direct blijkt dat er tijdens autoritjes geregeld irritaties en afleidingen om de hoek komen kijken. Waar we ons het meest over opwinden? Voor een vijfde (20%) van de Nederlanders staan automobilisten die met hun smartphone bezig…

Virtuele crash dummy moet bijdragen aan de verkeersveiligheid van vrouwen (video)

Vrouwelijke auto-inzittenden hebben bij een ongeval een aanzienlijk hogere kans om te overlijden of om ernstig letsel op te lopen in vergelijking met mannelijke inzittenden. Dat komt omdat de huidige fysieke crash dummies zijn gebaseerd op de gemiddelde man, van gemiddelde lengte en gewicht. Afwijkende maten, en vooral ook de andere lichaamsbouw van vrouwen, blijven hierdoor…

‘Dramatische toename van giftige pesticiden op groente en fruit’

Europese burgers worden blootgesteld aan steeds meer giftige pesticiden op groenten en fruit. Dat blijkt uit onderzoek van het Pesticide Action Network (PAN) onder bijna 100.000 binnen de Europese Unie verkochte stuks groente en fruit. Het rapport meldt “een dramatische toename van de frequentie en intensiteit van giftige pesticiden” te hebben aangetroffen op alle soorten…

Veel ongevallen met fietsers vinden plaats op rotondes

De rotonde wordt door velen beschouwd als een veilig onderdeel van de weginrichting. Nieuw onderzoek toont echter aan dat rotondes voor fietsers juist erg onveilig zijn. Reden is dat het verkeer afgelopen jaren fors is veranderd. Daarover schrijft het AD. Verkeersbureau VIA deed onderzoek naar alle ongevallen met letsel op kruispunten tussen 2014 en 2021. Daaruit…

Vrouwen raken bij verkeersongeval vaker dan mannen bekneld in het voertuig, vanwege aard van het opgelopen letsel

Mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van verkeersongevallen laten heel verschillende letselpatronen zien. Vrouwen lopen daardoor dubbel zoveel kans dan mannen om bij een verkeersongeval in een voertuig bekneld te raken. Dit zijn een paar conclusies van een onderzoek van de University Hospitals Plymouth in het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van meer dan…

Onderzoek naar onveilige arbeidsomstandigheden bouwvakkers Rijnlandroute

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar de slechte arbeidsomstandigheden waaronder bouwvakkers moesten werken aan de Rijnlandroute. NRC meldde in februari dat onder onveilige omstandigheden is gewerkt aan de 2,5 kilometer lange boortunnel onder Voorschoten. Zo zouden in vier jaar tijd zeventien ongelukken hebben plaatsgevonden in de tunnel. NRC berichtte over tijdsdruk, slechte communicatie, gebrek…

PFAS vaak te vinden in op kinderen gerichte producten

Diverse op kinderen gerichte producten die water- of vuilafstotend zijn, van kleding tot meubelhoezen en kussenslopen, bevatten volgens Amerikaans onderzoek PFAS. Deze stoffen worden geassocieerd met risico’s op kanker en problemen met het immuunsysteem en de voortplanting. Vanwege deze risico’s raden de wetenschappers die de studie uitvoerden het gebruik van PFAS in kinderproducten af. In…