Er valt nog veel te doen om samenleving voor mensen met een beperking toegankelijk te maken

De deelname aan de samenleving van mensen met een beperking blijft al tientallen jaren achter bij  de algemene bevolking. Een belangrijke oorzaak hiervan is de voor hun beperkte toegankelijkheid van de samenleving. Uit langlopend onderzoek van het Nivel onder mensen met een beperking en hun naasten blijkt dan niet alleen fysieke drempels, maar ook een…

Ongeval met mindervalidevoertuig leidt vaak tot ernstig letsel

Sinds enige tijd is er een opmars van het aantal en de diversiteit van de ‘gehandicaptenvoertuigen met motor’ in de markt. Tegelijkertijd is in diverse ISO- en NEN-normen weinig vastgelegd over gehandicaptenvoertuigen en was er tot nu toe weinig bekend over het aantal verkeersongevallen waarbij een mindervalidevoertuig betrokken is. Uit onderzoek van VeiligheidNL naar het…

Driekwart van automobilisten gebruikt regelmatig telefoon tijdens het rijden

Vergaderen, gamen en appen in het verkeer. Bijna 75 procent van de verkeersdeelnemers maakt zich hieraan schuldig. Dit blijkt uit onderzoek van SWOV, het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV heeft in opdracht van Interpolis de vierde meting van de tweejaarlijkse Barometer uitgevoerd. Dit onderzoek is begonnen in 2017 en heeft als doel om de ontwikkeling…

Onderzoek: krachtige auto’s zijn vaker betrokken bij verkeersongevallen

Zijn snelle auto’s verantwoordelijk voor meer ongelukken dan normale auto’s? Deze gedachte steunt eerder op overtuigingen dan op feiten. Daarom is de Engelse specialist in de geschiedenis van auto’s, carVertical, een onderzoek gestart om te weten of de kracht van auto’s en het aantal ongelukken met elkaar verbonden zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er…

Slimme rijhulpsystemen verlagen kans op ongevallen aanzienlijk

Slimme rijhulpsystemen kunnen de kans op een ongeval flink verlagen, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars. Dit bevestigt de uitkomsten van een eerder onderzoek. Er is dit keer een een fors grotere dataset gebruikt. Twee systemen springen eruit: Rijstrookassistent (Lane Keep Assist) en Botsingdetectie (Collision…

Massaschade slachtoffers zoeken vooral erkenning en voorkoming van leed

Massaschadeprocedures worden gestart om financiële compensatie af te dwingen voor de betrokken slachtoffers. Uit promotieonderzoek van Karlijn van Doorn van de Universiteit van Tilburg blijkt dat zij naast financiële compensatie ook behoefte hebben aan erkenning van hun leed en het voorkomen van herhaling daarvan. Van Doorn promoveert vandaag. De titel van haar proefschrift luidt: De…

Onderzoek: automobilisten irriteren zich aan verkeersgedrag van anderen, maar gedragen zich zelf ook vaak irritant

De ANWB heeft onderzoek gedaan naar de grootste verkeersirritaties onder automobilisten. De ruim 1.500 respondenten geven niet alleen aan waar hun ergernissen liggen, ook waaraan zij zich zelf in het verkeer regelmatig schuldig maken. Op de snelweg is het onnodig op de linker- of middelste baan blijven hangen de grootste irritatie (51%). Op een gedeelde…

Bijwerkingen van verondersteld wondermiddel tegen corona kostten mogelijk honderden Nederlanders het leven

In de beginfase van de coronapandemie zijn mogelijk honderden Nederlanders overleden aan de bijwerkingen van hydroxychloroquine, een malariamedicijn dat veelbelovend leek tegen het coronavirus. Daarover schrijft de Volkskrant. In ons land prees onder meer politicus Thierry Baudet het middel aan. Uit Frans wetenschappelijk onderzoek blijkt dat tijdens de eerste fase van de pandemie wereldwijd zeker…

Geen duidelijk verband tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen

In de periode 2012 tot en met 2021 stelde de huisarts niet vaker acute en chronische gezondheidsproblemen vast bij mensen die nabij windturbines wonen dan bij mensen die verderop wonen. Deze conclusie volgt uit een landelijke gezondheidsverkenning over tien jaren, uitgevoerd door het Nivel. De introductie van nieuwe technologieën en alternatieve energiebronnen, zoals windturbines op…

Onderzoekers maken plan om pesticiden grondig te testen op risico Parkinson

Pesticiden zijn mogelijk betrokken bij het ontstaan van Parkinson, maar daarop worden deze middelen nog onvoldoende getest. Onderzoekers van het Radboudumc stellen samen met collega’s een stapsgewijze testaanpak voor die de veiligheid van pesticiden moet waarborgen. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Het staat vast dat omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling en blootstelling aan zware…

Half miljoen volwassen Nederlanders ervaart gehoorschade na jaarwisseling

Afgelopen jaarwisseling gaf zes procent van de volwassen Nederlanders die vuurwerk afstaken of buiten zijn gaan kijken aan een vorm van gehoorschade te ervaren door vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL onder Nederlanders tussen de 20 en 75 jaar. Bovendien lijkt ook de aandacht voor andere beschermingsmaatregelen, zoals veiligheidsbrillen, sinds de lockdown te verslappen.…

Twintig jaar geleden publiceerde Stichting De Ombudsman een belangrijk onderzoeksrapport over letselschade

Het is twintig jaar geleden dat Stichting De Ombudsman haar baanbrekende onderzoeksrapport over letselschade publiceerde: ‘Letselschaderegeling: Onderhandelen met het mes op tafel, of een zoektocht naar de redelijkheid’. Het rapport, met knelpunten uit en aanbevelingen voor de letselschadepraktijk van destijds, leidde in de jaren die volgden tot veel verbeterprojecten in de branche. Het onderzoek van…

Jaarlijks 4,6 miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld: ‘moet hoger op de agenda komen’

Jaarlijks zijn zo’n 4,6 miljoen Nederlanders slachtoffer van huiselijk geweld. Deze cijfers presenteerde antropoloog Janine Janssen onlangs in haar lectorale rede. Het probleem is volgens de antropoloog groot: pestgedrag op de werkvloer, kleinering en manipulatie thuis of zelfs fysiek geweld of seksueel misbruik in instellingen. Volgens Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van de Politieacademie in…

‘Nog te vroeg voor oprichting financieringsfonds voor massaclaims’

Gedupeerden kunnen collectief een rechtszaak aanspannen en schadevergoeding eisen voor massaschade. Dat kan op basis van de Wet afwikkeling massaschade collectieve actie (WAMCA). Denk aan claims tegen autofabrikanten voor het gebruik van sjoemelsoftware. Zulke rechtszaken kosten veel geld, zeker als het gaat om schadevergoedingen. In de praktijk zijn het daarom tot nu toe commerciële financiers die…

Meeste slachtoffers van misdrijven positief over ontvangen ondersteuning in de justitiële keten

De meeste slachtoffers zijn positief over de kwaliteit van de slachtofferondersteuning in de justitiële keten. Dat neemt niet weg dat er ook een groep slachtoffers is die een negatieve ervaring heeft met de slachtofferondersteuning. De achtergrond van deze ontevredenheid ligt voor een deel in de procesuitkomst, zoals (het uitblijven van) arrestatie, vervolging, veroordeling of schadevergoeding.…