Veteranen met letselschade moeten nog steeds te lang wachten op vergoeding

Nog steeds moeten veteranen met letselschade jaren wachten voordat zij een schadevergoeding ontvangen. Dit terwijl de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen begin 2021 de situatie al aankaartte bij het Ministerie van Defensie: “Kwetsbare veteranen hebben het gevoel verstrikt te zitten in een ondoorzichtige procedure die jarenlang kan duren.” Veteranen hebben recht op een schadevergoeding, als ze…

Tweede Kamer wil dat belasting op smartengeld invalide veteranen wordt afgeschaft

De Tweede Kamer wil dat er geen belasting meer wordt geheven op de vergoeding die veteranen krijgen als zij tijdens hun werk invalide zijn geraakt. Als dit smartengeld niet meer wordt belast, kan dat doorwerken naar andere uitkeringen, bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid. De nieuwe coalitiepartijen zoeken in een debat naar een manier om alleen invalide veteranen…

Onderzoeksraad: ‘Overheid onderschat groeiend risico op scheepvaartongelukken op Noordzee’

De overheid onderschat het risico op ongelukken tussen de scheepvaart en bestaande en toekomstige windparken op de Noordzee ernstig. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in de studie Schipperen met ruimte, die donderdag is gepubliceerd. De risicoanalyses die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hanteert, vertonen hiaten en leveren geen actueel inzicht op, omdat…

Tweede Kamer wil onder voorwaarden door met ‘methode-Laurentien’ voor compensatie slachtoffers toeslagenaffaire

De Tweede Kamer wil onder voorwaarden door met de ‘methode-Laurentien’ om slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. In de Kamer is brede waardering voor haar stichting Gelijkwaardig Herstel, maar er worden wel voorwaarden gesteld aan de bedragen die ze uitkeert. Een brede groep partijen heeft het kabinet gevraagd om voor de zomervakantie het werken met…

Ministerie van Financiën vindt ‘methode-Laurentien’ voor compensatie van slachtoffers toeslagenaffaire te duur

Het ministerie van Financiën heeft de nieuwe methode van de Stichting Gelijkwaardig Herstel voor de afhandeling van de toeslagenaffaire voorlopig stopgezet. De methode, een initiatief van prinses Laurentien, is weliswaar sneller en menselijker, maar ook erg duur, vindt Financiën. Staatssecretaris De Vries wil alleen ‘onder voorwaarden’ verder met de methode. Daarover schrijft de Telegraaf. Er…

Kamervragen over lage aantal aanvragen en hoog percentage afwijzingen regeling beroepsziekten TSB

De Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) en Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) hebben kamervragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Aanleiding was de uitzending van EenVandaag van 29 april 2024 over de regeling, waarin onder meer aan de orde kwam dat de overgrote meerderheid van de aanvragen…

Niet alle Nederlandse slachtoffers van bloedschandaal zijn door overheid gecompenseerd

Deze week verscheen in Groot-Brittannië een onderzoeksrapport over het ‘bloedschandaal’. Duizenden mensen overleden in de jaren ’70 en ’80 door bloedproducten uit de Verenigde Staten die besmet waren met virussen als hiv en hepatitis C. Ook in Nederland raakten mensen besmet, op een kleinere schaal. Een deel van hen is gecompenseerd, maar niet iedereen. In…

Militaire vakbond: ‘Loonheffing over smartengeld veteranen is rechtmatig’

Mag het aan invalide militairen uitgekeerde smartengeld als belastingplichtig loon worden beschouwd? Nadat de demissionair staatssecretaris van Financiën in oktober 2023 meldde dat hij niets zou veranderen aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv), kondigden de militaire vakbond AFMP aan hierover fiscaal advies in te gaan winnen. Recent extern onderzoek, toont aan dat…

Nederland houdt zich niet aan EU-regels omtrent beperking gebruik pesticiden

In 2009 verplichtte Europa de aangesloten landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden (voor drinkwaterwinning) en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Nederland stemde in met deze richtlijn maar hield zich er vervolgens niet aan. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu dat bekend werd gemaakt in radioprogramma Vroege…

Minister: ‘Wettelijke bescherming van beroep letselschade-expert is ingrijpende maatregel’

In antwoord op Kamervragen over een toename van malafide belangenbehartigers heeft minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer geschreven dat hij het onwenselijk vindt als er door de marktwerking kwalijke praktijken ontstaan in de letselschadebranche. “Ik hecht veel waarde aan de kwaliteit van belangenbehartiging in de letselschadebranche. Om die kwaliteit te borgen is het van…

Meetprogramma voor blootstelling aan chemische stoffen

De blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten, maar geschat. Hierdoor heeft de overheid onvoldoende zicht op deze blootstelling en ontbreken gegevens die nodig zijn om beleid te controleren en verbeteren. De Gezondheidsraad adviseert daarom een structureel meetprogramma met biomonitoring in te richten. Om de blootstelling aan chemische stoffen te schatten…

Kamervragen over malafide letselschadebureaus: ‘Belachelijk dat iedereen zich specialist kan noemen’

PVV-Kamerlid Marina Vondeling heeft vorige week Kamervragen gesteld aan de Minister voor Rechtsbescherming naar aanleiding van de berichtgeving van het AD en de NOS over een toename van het aantal malafide en ongereguleerde letselschadebureaus. Vragen van het lid Vondeling (PVV) aan de Minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat er steeds meer malafide letselspecialisten zijn:…

Zembla: ‘Ctgb was onzorgvuldig bij beoordeling risico’s glyfosaat’

Minister Adema (Landbouw) spreekt in de Zembla-uitzending ‘Glyfosaat, de goedkeuring van gif’ voor het eerst uitgebreid over zijn beslissing en de rol van pesticideautoriteit Ctgb bij de beoordeling van glyfosaat. Adema had zorgen over de veiligheid van glyfosaat op basis van gesprekken die hij voerde met hoogleraar neurologie Bas Bloem (Radboud Universiteit) en ‘case reports’…

Vereenvoudiging en verduidelijking van bewijsrecht in civiele procedures per 1 januari 2025

De Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad en zal in werking treden per 1 januari 2025. De wet vereenvoudigt en verduidelijkt de mogelijkheden voor partijen om vooraf en tijdens een civiele procedure belangrijke informatie te krijgen over een geschil. Daarnaast krijgen de rechter en partijen meer duidelijkheid over de ruimte…

Belastingheffing smartengeld veteranen: Reactie Ministerie van Defensie en Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij op vragen Radar

Radar besteedde tijdens de uitzending van 26 februari 2024 aandacht aan de schadevergoeding voor veteranen. Zij zouden onterecht een deel hiervan moeten terugbetalen. Radar vroeg het Ministerie van Defensie en Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, om reactie. Hun schriftelijke reacties lees je hier. Kijk hier het Radar-fragment terug. Reactie staatssecretaris van Financiën, Marnix van…