Er valt nog veel te doen om samenleving voor mensen met een beperking toegankelijk te maken

De deelname aan de samenleving van mensen met een beperking blijft al tientallen jaren achter bij  de algemene bevolking. Een belangrijke oorzaak hiervan is de voor hun beperkte toegankelijkheid van de samenleving. Uit langlopend onderzoek van het Nivel onder mensen met een beperking en hun naasten blijkt dan niet alleen fysieke drempels, maar ook een…

Houders van hobbykippen laten massaal eieren testen op PFAS: 40 procent boven de norm

Verontruste houders van hobbykippen laten massaal eieren testen op PFAS. Wekelijks worden meer dan honderd doosjes met eieren onderzocht in verschillende laboratoria. De resultaten zijn zorgelijk: uit de eerste testanalyses blijkt 40 procent boven de PFAS-norm te zitten. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA heeft een ‘toelaatbare wekelijkse inname’ voor PFAS bepaald. Het gaat om…

Slechte luchtkwaliteit geeft grotere kans op infectie en ernstige ziekte door corona

Mensen die wonen in gebieden met een slechte luchtkwaliteit hebben meer kans om corona te krijgen. Ook zijn de klachten erger waardoor er meer mensen overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, GGD en GHOR Nederland. Dat luchtvervuiling de kans op luchtwegaandoeningen en infecties vergroot was al bekend. Buitenlands onderzoek toonde…

ANWB Alarmcentrale helpt 1.000 Nederlandse wintersporters met letsel

De ANWB Alarmcentrale ontving tussen december 2023 en maart 2024 ruim 11.000 hulpvragen van Nederlandse wintersporters. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig seizoen. Het merendeel van de meldingen ging over autopech onderweg, ruim 1.100 wintersporters meldden zich bij de alarmcentrale met letsel. Nederlanders zijn dit wintersportseizoen weer massaal vertrokken naar…

Radar: Veteranen betalen belasting over schadevergoeding

Veteranen die schadevergoeding ontvangen van de overheid, moeten een derde mogelijk onterecht terugbetalen. Een groep van 1.811 militairen moet namelijk belasting betalen over de compensatie die ze ontvangen voor trauma’s of handicaps die ze opliepen op missie, terwijl zulke schadevergoedingen normaal gesproken belastingvrij zijn. Fons van Radar gaat langs bij veteranen die hiertegen strijden. Wie…

Opnieuw een breed gedragen pleidooi voor een landelijk vuurwerkverbod

Artsenfederatie KNMG pleit samen met negentien burgermeesters, de Dierenbescherming en Het Nationale Vuurwerkmanifest, opnieuw voor een landelijk totaalverbod op consumentenvuurwerk. Na weer een jaarwisseling vol ongeregeldheden en grote risico’s voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en het milieu is de maat vol. Hulpverleners konden vaak niet veilig werken tijdens de jaarwisseling. Twee mensen zijn overleden en meer…

Plastisch chirurgen zien toename van jonge vuurwerkslachtoffers met ernstig letsel

De jaarwisseling zorgde voor tientallen ernstige verwondingen, blijkt uit gegevens van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Plastisch chirurgen hebben in totaal 54 vuurwerkslachtoffers behandeld, een net iets hoger aantal dan vorig jaar. Dit aantal kan de komende dagen nog verder toenemen. “We zien een toename van jonge slachtoffers en ook het letsel is…

Veel telers houden zich niet aan wet- en regelgeving gebruik pesticiden: ‘directe risico’s voor mens en milieu’

Uit 500 door de NVWA uitgevoerde controles in 2022 blijkt dat ongeveer twee derde van de geïnspecteerde telers zich voldoende houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Een derde van de geïnspecteerde telers doet dit niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is en gaat hierover…

Belangenbehartiger schietpartij Alphen a/d Rijn wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte

Het Openbaar Ministerie heeft besloten massaclaim-ondernemer Orlando Kadir te vervolgen. De aanklacht vloeit voort uit een aangifte van een voormalige cliënt van Kadir, die hem beschuldigt van valsheid in geschrifte. De oud-cliënt werd door Kadir bijgestaan bij de schadeafhandeling van de schietpartij in Alphen aan den Rijn in 2011, maar hij besloot over te stappen…

Politie wil dat uit-publiek bij Europese wedstrijden sneller wordt geweerd: ‘collega’s lopen onacceptabele risico’s’

De politiechefs van de politie-eenheden Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant hebben een brief ondertekend waarin ze aangeven dat wat hen betreft uit-supporters van Europese voetbalclubs niet meer welkom zijn als die zich hebben misdragen. De politiechefs roepen in de brief de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven op om alle supporters van een buitenlandse…

Letselschade.NU 2.5 miljoen keer bezocht

Op 10 oktober 2023 werd Letselschade.NU sinds de start van het platform in 2018 voor de twee-en-een-half-miljoenste keer bezocht. De website publiceert nieuws, interviews, blogs en vacatures over alles rond letselschade. Daarnaast is er sinds medio 2022 informatie te vinden voor slachtoffers: de Begrippenlijst Letselschade en de Zoekhulp Belangenbehartigers. De grens van 1 miljoen bezoekers…

Aantal vapende jongeren stijgt naar zorgwekkende hoogte: ‘vaak opstapje naar gewone roken’

Eén op de vijf jongeren heeft het afgelopen jaar gevapet, blijkt uit nieuw onderzoek van het Trimbos Instituut. Veel jongeren gebruiken een vape zelfs structureel: ruim 10 procent van alle jongeren (12 tot en met 25 jaar) zei namelijk elke maand te vapen, 2 procent deed het dagelijks. Het worden ‘alarmerende’ en ‘zorgwekkende’ cijfers genoemd,…

Uitstoot Tata Steel is behoorlijk schadelijk: ‘Leefomgeving IJmond moet beter’

De huidige uitstoot vanaf het terrein van Tata Steel zorgt voor extra gezondheidsrisico’s voor bewoners van de IJmond. Dat komt vooral door blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide en door hinder door neergedaald stof, geur en geluid. Dat staat in een nieuw RIVM-rapport, dat in opdracht van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd. Zij…

Hoge concentratie kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel al sinds jaren 70 bekend

Al zo’n 50 jaar geleden werd gesignaleerd dat de lucht in de omgeving van de staalfabriek in de IJmond, nu Tata Steel, erg veel schadelijke stoffen bevatte. Vooral in Wijk aan Zee werden hoge concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gemeten. Toen was al bekend dat deze stoffen kankerverwekkend zijn. Het is onduidelijk wat er destijds…

Advocaat Wout van Veen is voorzitter van Fonds Toegang tot het Recht: ‘Ook in letselzaken kan het fonds van betekenis zijn’

Het Fonds Toegang tot het Recht stelt zich ten doel rechtzoekenden te ondersteunen bij het verwerkelijken van een goede toegang tot het recht, zowel individueel als door beleidsbeïnvloeding. De ondersteuning in individuele zaken bestaat uit een garantstelling voor het risico op een kostenveroordeling in het geval van een gerechtelijke procedure, maar ook uit het beschikbaar…