Verbond verbaasd over rekenrente-uitspraak door rechtbank Zeeland-West-Brabant

Het Verbond van Verzekeraars is verbaasd over een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant die gebaseerd is op een richtlijn van De Letselschade Raad die binnen de Raad nooit aangenomen is. Het Verbond heeft daarom de Letselschade Raad verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te verschaffen. Op 9 juli heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in een…

Slachtofferhulp wil motivatie bij toekenning van smartengeld na misdrijven

Slachtoffers van een misdrijf krijgen zulke wisselende schadevergoedingen uitgekeerd, dat Slachtofferhulp Nederland spreekt van willekeur. ,,In vergelijkbare zaken kan een slachtoffer 5000, maar ook 500 euro krijgen. Het is Russische roulette.” De organisatie wil daarom dat  rechters de toegekende bedragen gaan onderbouwen. Bij het toekennen van smartengeld, een vergoeding voor fysiek of psychisch leed, bestaan…

Litteken is geen bewijs van marteling, vindt landsadvocaat in hoger beroep over Nederlands-Indië

Er vonden martelingen en executies plaats in Nederlands-Indië, maar volgens de staat zijn individuele gevallen niet meer te bewijzen. Claims voor schadevergoeding moeten ruim zeventig jaar na dato verjaard worden verklaard, aldus de landsadvocaat donderdag in Den Haag. Filmpje in zaal H3 van het Paleis van Justitie in Den Haag. ‘Ze draaiden deze hendel rond,…

‘Rechters krijgen op het punt van de schadebegroting veel vrijheid’

Op 27 juni 2019 verdedigt mr. Marnix Hebly zijn proefschrift ‘Schadevaststelling en tijd’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Schadevergoeding strekt ertoe de benadeelde zoveel mogelijk in de positie te brengen waarin hij zou hebben verkeerd zonder de gebeurtenis waarvoor de ander aansprakelijk is. De gebeurtenis kan evenwel oorzaak zijn van allerlei feitelijke ontwikkelingen die zich…

Hoge Raad: belasting over vermogen was oneerlijk

De Belastingdienst is er in 2013 en 2014 ten onrechte van uitgegaan dat spaarders een gemiddeld rendement van vier procent zouden behalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers. Mensen met spaargeld of ander vermogen zouden deze uitspraak kunnen gebruiken om zelf bezwaar te maken…

Primeur: rechter geeft schadevergoeding op grond privacywet AVG

Het is waarschijnlijk een juridische primeur: een rechter heeft een schadevergoeding toegekend op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente Deventer moet 500 euro betalen aan een man van wie de gemeente de naam en woonplaats doorspeelde naar tientallen andere gemeenten. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank Overijssel. De Europese privacywet…