Centramed: bestendige groei en financieel zeer solide

Medisch aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit resultaat draagt bij aan de sterke solvabiliteit van 199%. De beheerste ontwikkeling van de schadelast zorgt voor een stabiele premie bij een gelijkblijvend eigen risico voor 2024. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2024 bekendgemaakt. Centramed verzekert…

Verbond: ‘Bescherm letselschadeslachtoffers tegen cowboypraktijken’

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een publicatie in het AD, waarin gesteld wordt dat het aantal belangenbehartigers met onvoldoende ervaring en opleiding de laatste jaren fors toeneemt. “Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het mensen in een…

PPS-Bulletin: aansprakelijkheid van elektrische vervoersmiddelen en Delta-V bij achterop-aanrijdingen

De digitale versie van het PPS Bulletin 2024 #1 is verschenen. In dit bulletin wordt u bijgepraat over de aansprakelijkheid van (opgevoerde) elektrische vervoersmiddelen, hoe om te gaan met medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties en krijgt u een uitgebreid verslag van het LSA Symposium. Bovendien bespreken Sanne Poelhekke en Romy Schellevis de jurisprudentie inzake Delta-V bij…

Verzekeraar verbreekt banden met letselschadebureau wegens geconstateerde onregelmatigheden

Klaverblad Verzekeringen heeft de samenwerking opgezegd met een letselschadebureau uit Rotterdam. Bij het bureau werken twee experts die beiden staan ingeschreven bij het NIVRE. Klaverblad heeft bij het klachtenloket van het NIVRE melding gemaakt van klachtwaardig gedrag, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag over het geschil. Klaverblad trad als SVI-verzekeraar op in…

Allianz krijgt waarschuwing van Tuchtraad voor ‘strikt beleid bij low-impact ongevallen’

Op 15 december 2023 heeft de Tuchtraad Financiële Dienstverlening uitspraak gedaan in een klacht die een verkeersslachtoffer heeft ingediend tegen Allianz. Daarover schrijft Arslan & Ersoy Advocaten, die het slachtoffer bijstaat. “Deze zaak heeft belangrijke tekortkomingen aan het licht gebracht in de manier waarop Allianz de behandeling van schadeclaims na een verkeersongeval heeft uitgevoerd,” aldus…

Verzekeraars getoetst op naleving gedragscodes: ‘houden zich niet allemaal aan termijnen’

Verzekeraars zijn in 2021-2023 getoetst op drie belangrijke gedragscodes voor de klant: de gedragscode Informatievoorziening, de gedragscode Klachtbehandeling  en de gedragscode Claimbehandeling. Na de eerste toetsronde voldeden niet alle verzekeraars aan de gedragsregels, na de herstelperiode voldeden ze bijna allemaal wel. Dit blijkt uit de resultaten van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die periodiek de…

Afname aantal gevallen van verzekeringsfraude

Verzekeraars hebben vorig jaar ruim 10.000 mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. Dat is een daling van vijftien procent ten opzichte van 2021. Het totaal bespaarde fraudebedrag bedraagt ruim tachtig miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Ter vergelijking: in 2021…

Verbond van Verzekeraars over wettelijke verankering GBL: ‘niet in het belang van het slachtoffer’

De Gedragscode Behandeling Letselschade bevat regels over de afhandeling van letselschades. De minister van Financiën stelt voor dat voor schadeverzekeraars de procedurele regels worden verankerd in de wet. Dit staat in het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024. Het Verbond van Verzekeraars is kritisch en heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie. In 2006 is de…

Centramed zet in op versnelling afhandeling schadeclaims: ‘goede ervaringen opgedaan met mediation’

Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed kreeg vorig jaar te maken met een stijging van het aantal claims van 12%, na een aantal jaren waarin het aantal claims daalde. Toch werd het jaar afgesloten met een positief onderliggend resultaat van € 1,5 miljoen. Dat staat in het jaarverslag 2022 van de verzekeraar. Centramed ontving 635 nieuwe claims in…

Directe schadebehandeling uitgebreid naar campers en motoren

Vanaf 1 april geldt Directe Schadeafhandeling (DSA) ook voor campers en motoren die WA-(plus) verzekerd zijn, zoals nu bij personenauto’s ook al het geval is. DSA geldt vooralsnog niet voor letselschade, al is deze uitbreiding wel in het jaarplan van verzekeraars opgenomen. DSA betekent dat klanten met een WA(plus)-verzekering de materiele schade, veroorzaakt door een ander motorvoertuig, direct kunnen…

PPS-Bulletin 2023-1 verschenen

De nieuwe uitgave van het PPS-Bulletin is verschenen! Het PPS-Bulletin is een informatieve digitale uitgave van het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars en verschijnt viermaal per jaar. In dit bulletin o.a. het tweede deel over het omgaan met onzekerheid bij predispositie, het deskundigenonderzoek in medische beroepsaansprakelijkheidszaken en het wel of niet beschikken over…

Verzekeraars presenteren aanbevelingen rekenrente

Verzekeraars hebben hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd de huidige uitgangspunten voor het berekenen van de rekenrente te analyseren. Deze rekenrente gebruikt de Rechtspraak bij het contant maken van toekomstige jaarschades in personenschadezaken. Hoogduin doet zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek te verbeteren en concludeert dat de huidige richtlijnen van de Rechtspraak op het…

Gert-Jan Mijnen: ‘Wanneer je de kracht van data op een goede manier weet toe te passen, krijg je impactvolle oplossingen’

Sinds 1 november 2022 werkt Gert-Jan Mijnen als senior manager Personenschade bij Nationale-Nederlanden. Hoe zijn de eerste maanden hem bevallen? Wat ziet hij als zijn missie bij NN en waarin blinkt ’s-lands grootste schadeverzekeraar uit? Daarover en over nog meer praat hij met Letselschade.NU. Door Martijn van Driel Gert-Jan Mijnen (53) werkt al 25 jaar…

Autoverzekering is voor jongeren haast onbetaalbaar vanwege hoog ongevalsrisico

Een autoverzekering voor jonge bestuurders is bijna niet meer te betalen, blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. De hoge premie is het gevolg van het hogere risico dat jongeren lopen op verkeersongevallen. “Gemiddeld betaalden automobilisten van 18 t/m 20 jaar in 2022 183,05 euro per maand voor autoverzekering, wat neerkomt op bijna 2.200…

Achmea en Slachtofferhulp lanceren online tool voor slachtoffers met licht letsel zonder belangenbehartiger

In samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en de Vrije Universiteit heeft Achmea een nieuw hulpmiddel voor letselschadeslachtoffers ontwikkeld: Schade in kaart. Deze online tool, uitgevoerd door Slachtofferhulp Nederland, brengt de hulp en vergoedingen in kaart, toegespitst op iemands situatie. Het slachtoffer kan hiermee zelf nagaan waar hij of zij recht op heeft. Het doel van de…