Aantal letselschades en gemiddeld schadebedrag Waarborgfonds Motorverkeer fors gestegen

In het donderdag gepubliceerde jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer blijkt het aantal ingediende claims in 2023 te zijn gestegen met 2,8%. Vooral het aantal letselschades steeg fors (12,2%). Het betaalde schadebedrag is met 16,3% gestegen (2023: € 79,3 miljoen – 2022: € 68,1 miljoen). Het toewijzingspercentage laat een groot verschil zien tussen categorieën: bijna 100%…

Rechtbank: letselschadebehandelaar terecht opgenomen in frauderegisters door Klaverblad

Een letselschade-expert die op zzp-basis werkte voor Klaverblad Verzekeringen bleek haar fraudeverleden voor haar opdrachtgever te hebben verzwegen. Daarop zegde de verzekeraar de opdracht op, en nam de gegevens van de expert op in de frauderegisters IVR en EVR. Daarop spande de expert een kort geding aan, waarin ze verwijdering van haar gegevens uit de…

Unigarant verbreekt banden met Columbus Letselschade

Unigarant verzekeringen in Hoogeveen wil af van het letselschadebureau Columbus Letselschade, met vestigingen in Assen en Heemstede. De verzekeraar vraagt de rechter om Columbus de komende vijf jaar te verbieden letselschadezaken tegen Unigarant te behandelen. De betrokken medewerkers van Columbus zijn niet juridisch geschoold en beschikken niet over specifieke expertise, aldus de verzekeraar. Daarover schrijft…

Positief resultaat voor Unigarant en UVM ondanks inflatie en toegenomen (letsel)schadelast

Unigarant en UVM sluiten 2023 af met een positief resultaat van € 50,1 miljoen euro. Vorig jaar noteerde Unigarant nog een verlies van € 40,5 miljoen vanwege tegenvallende beleggingsresultaten. Verder blikt het verzekeringsbedrijf van de ANWB terug op een groen jaar met flinke investeringen in de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering, schadeprocessen en beleggingen. Floor…

Nationale-Nederlanden start online portaal voor slachtoffers letselschade

Het Letselschadeportaal van Nationale-Nederlanden voor slachtoffers is vanaf vandaag online. In het portaal kan men eenvoudig de afwikkeling van hun schade volgen, documenten uploaden en communiceren met hun letselschadebehandelaar. Slachtoffers zijn vaak geen klant bij de verzekeraar en kunnen nu via het portaal beter bijgestaan worden in de afwikkeling van hun letselschade. Na het oplopen…

Centramed: bestendige groei en financieel zeer solide

Medisch aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 1,7 miljoen. Dit resultaat draagt bij aan de sterke solvabiliteit van 199%. De beheerste ontwikkeling van de schadelast zorgt voor een stabiele premie bij een gelijkblijvend eigen risico voor 2024. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april 2024 bekendgemaakt. Centramed verzekert…

Verbond: ‘Bescherm letselschadeslachtoffers tegen cowboypraktijken’

Er moet een verplicht Nationaal Keurmerk Letselschadebehandeling (NKL) komen dat slachtoffers beschermt tegen cowboypraktijken. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een publicatie in het AD, waarin gesteld wordt dat het aantal belangenbehartigers met onvoldoende ervaring en opleiding de laatste jaren fors toeneemt. “Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat het mensen in een…

PPS-Bulletin: aansprakelijkheid van elektrische vervoersmiddelen en Delta-V bij achterop-aanrijdingen

De digitale versie van het PPS Bulletin 2024 #1 is verschenen. In dit bulletin wordt u bijgepraat over de aansprakelijkheid van (opgevoerde) elektrische vervoersmiddelen, hoe om te gaan met medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties en krijgt u een uitgebreid verslag van het LSA Symposium. Bovendien bespreken Sanne Poelhekke en Romy Schellevis de jurisprudentie inzake Delta-V bij…

Verzekeraar verbreekt banden met letselschadebureau wegens geconstateerde onregelmatigheden

Klaverblad Verzekeringen heeft de samenwerking opgezegd met een letselschadebureau uit Rotterdam. Bij het bureau werken twee experts die beiden staan ingeschreven bij het NIVRE. Klaverblad heeft bij het klachtenloket van het NIVRE melding gemaakt van klachtwaardig gedrag, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag over het geschil. Klaverblad trad als SVI-verzekeraar op in…

Allianz krijgt waarschuwing van Tuchtraad voor ‘strikt beleid bij low-impact ongevallen’

Op 15 december 2023 heeft de Tuchtraad Financiële Dienstverlening uitspraak gedaan in een klacht die een verkeersslachtoffer heeft ingediend tegen Allianz. Daarover schrijft Arslan & Ersoy Advocaten, die het slachtoffer bijstaat. “Deze zaak heeft belangrijke tekortkomingen aan het licht gebracht in de manier waarop Allianz de behandeling van schadeclaims na een verkeersongeval heeft uitgevoerd,” aldus…

Verzekeraars getoetst op naleving gedragscodes: ‘houden zich niet allemaal aan termijnen’

Verzekeraars zijn in 2021-2023 getoetst op drie belangrijke gedragscodes voor de klant: de gedragscode Informatievoorziening, de gedragscode Klachtbehandeling  en de gedragscode Claimbehandeling. Na de eerste toetsronde voldeden niet alle verzekeraars aan de gedragsregels, na de herstelperiode voldeden ze bijna allemaal wel. Dit blijkt uit de resultaten van de Stichting toetsing verzekeraars (Stv), die periodiek de…

Afname aantal gevallen van verzekeringsfraude

Verzekeraars hebben vorig jaar ruim 10.000 mensen betrapt op het plegen van fraude met verzekeringen. Dat is een daling van vijftien procent ten opzichte van 2021. Het totaal bespaarde fraudebedrag bedraagt ruim tachtig miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars. Ter vergelijking: in 2021…

Verbond van Verzekeraars over wettelijke verankering GBL: ‘niet in het belang van het slachtoffer’

De Gedragscode Behandeling Letselschade bevat regels over de afhandeling van letselschades. De minister van Financiën stelt voor dat voor schadeverzekeraars de procedurele regels worden verankerd in de wet. Dit staat in het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024. Het Verbond van Verzekeraars is kritisch en heeft een reactie ingediend op de internetconsultatie. In 2006 is de…

Centramed zet in op versnelling afhandeling schadeclaims: ‘goede ervaringen opgedaan met mediation’

Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed kreeg vorig jaar te maken met een stijging van het aantal claims van 12%, na een aantal jaren waarin het aantal claims daalde. Toch werd het jaar afgesloten met een positief onderliggend resultaat van € 1,5 miljoen. Dat staat in het jaarverslag 2022 van de verzekeraar. Centramed ontving 635 nieuwe claims in…