Boerin kan na ongeluk niet meer melken, maar Univé wil tweede voorschot niet betalen

Het boerenbedrijf van een echtpaar uit Markelo kan niet verder als verzekeraar Univé niet op zeer korte termijn over de brug komt met een tweede voorschot op schade die de vrouw leed door een auto-ongeluk. “Univé lijkt Trump wel”, zei advocaat Bertil Morsink van de vrouw. “Het water staat hen tot aan de lippen”, aldus…

Huidig PIV-BGK-convenant blijft van kracht zolang de onderhandelingen over nieuw convenant nog lopen

Het Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars liet vandaag weten dat de onderhandelingen over een nieuwe PIV Overeenkomst BGK en een nieuw Convenant BGK-L nog altijd in volle gang zijn. Verzekeraars onderhandelen met delegaties van belangenbehartigers en rechtsbijstandverzekeraars. De looptijd van de huidige PIV-BGK convenanten is echter per 31 december 2020 verstreken. Zowel met…

Toch nog wat vuurwerk van vorig jaar afsteken? Bij schade kan dat nu een extra duur grapje worden

Als jouw legale vuurwerk tijdens een normale jaarwisseling schade veroorzaakt aan de spullen van je buren, dan ben je daarvoor verzekerd. Maar dit jaar kan een vuurwerkongelukje weleens duur uitvallen. “Door het vuurwerkverbod wordt het makkelijk om schade op de afsteker te verhalen’’, zegt verzekeringsadviseur Ruben Cents uit Raalte.  Er zijn verzekeraars die hun klanten…

Beleidsplan 2021 Verbond van Verzekeraars: standaardiseren en normeren van letselschade

Vandaag publiceerde het Verbond van Verzekeraars haar beleidsplan 2021. Daarin is uiteraard ook aandacht voor de onderwerpen Letselschade en Aansprakelijkheid. Het hele beleidsplan tref je hier aan. Letselschade De afwikkeling van met name langlopende letselschadedossiers kan rekenen op warme belangstelling van media en politiek. Op basis van het rapport van de Universiteit van Utrecht formuleerde…

Verzekeraars stemmen in met directe verzekering voor personenauto’s

De Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag het plan voor de invoering van directe schadeafhandeling voor particulier verzekerde personenauto’s goedgekeurd. In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten, waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de bestuurder aansprakelijk…

BrandMR mag, als experiment, per 1 januari 2021 SRK-advocaten inzetten

Een mooi sinterklaascadeau voor SRK. Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft gestemd voor een experiment waarbij het voor advocaten in dienstbetrekking bij rechtsbijstandverzekeraars en schaderegelingskantoren wordt toegestaan om voor niet-verzekerden op te treden. Tot op heden mochten alleen juristen hiervoor ingezet worden op grond van de huidige bepalingen in…

Verbond ontwikkelt tool om financiële risico’s bij ziekte in kaart te brengen

Een werknemer die te maken krijgt met langdurige ziekte, heeft vaak geen goed beeld van de mogelijke gevolgen voor zijn inkomen. Toch kan de inkomensterugval fors zijn als er geen sprake is van spoedig herstel of succesvolle re-integratie. Een nieuwe tool helpt professionals die belast zijn met re-integratie en begeleiding van zieke werknemers om deze werknemers hierin meer inzicht te bieden. De tool Inkomen bij…

Onverzekerde vader van 11 kinderen die vrouw doodreed moet ‘enkele tonnen’ betalen

Een 50-jarige man uit Dodewaard, die vorig jaar een vrouw doodreed in Veenendaal, heeft 240 uur werkstraf gekregen. Ook moet hij een schadevergoeding van ‘enkele tonnen’ betalen aan de nabestaanden. Zijn rijbewijs krijgt hij nu, zeven maanden na het ongeval, terug. Dit omdat hij kostwinner van een groot gezin is en de schadevergoeding aan de…