Causaal verband

Met causaal verband wordt gedoeld op de relatie tussen de letselschade van de benadeelde met het schadeveroorzakende incident, zoals een verkeersongeval, arbeidsongeval of een medische fout.

Letselschade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als deze het directe gevolg is van het ongeval.