Civiel recht

Het civiele recht (of burgerlijk recht) regelt de rechten en plichten die natuurlijke personen en rechtspersonen hebben ten opzichte van elkaar.

Als er geschillen ontstaan, kunnen ze naar de civiele rechter stappen en in een gerechtelijke procedure om een vonnis vragen.