Contractuele aansprakelijkheid

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid als er schade ontstaat als gevolg van het niet-nakomen van een overeenkomst. Het gaat dan om het niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen van de verplichtingen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid in het geval van een medische fout of een arbeidsongeval.