Correctierecht

Het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht zijn rechten die de benadeelde heeft om als eerste kennis te nemen (inzagerecht) van de uitslag van een deskundigenrapport, een (medisch) onderzoek of een keuring, de inhoud van de rapportage aan te laten passen (correctierecht) en het doorsturen van die uitslag tegen te houden (blokkeringsrecht).

Het blokkeren van een rapportage kan wel consequenties met zich meebrengen voor de letselschaderegeling. Het kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de verzekeraar de letselschade niet (geheel) wil vergoeden.