Dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijke oproeping aan de gedaagde, afkomstig van (de raadsman van) de eiser, voor een gerechtelijke procedure bij de rechtbank.

Een  en schrijven de dagvaarding, zorgen voor uitreiking van de dagvaarding aan de wederpartij en sturen deze naar de rechtbank.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.