Eigendom
Letselschade.NU is eigendom van en wordt beheerd door Juridea Kenniscentrum.

Rechten
De op Letselschade.NU gepubliceerde teksten, foto’s, video’s, logo’s, illustraties etc. worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle kopfoto’s worden gebruikt onder licentie van Bigstock. Als een nieuwsbericht geheel of gedeeltelijk is overgenomen van een andere website, dan is dat onderaan het item vermeld. Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Exoneratie
Juridea Kenniscentrum stelt de informatie op Letselschade.NU met de grootst mogelijke zorg samen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan het zo correct en compleet mogelijk weergeven van de inhoud. Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat berichten onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten. Aan de inhoud van berichten die op Letselschade.NU worden gepubliceerd kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Juridea Kenniscentrum geeft geen enkele garantie voor de juistheid van gepubliceerde informatie en aanvaardt voor eventuele schade die hieruit direct of indirect voortvloeit in geen geval aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Juridea Kenniscentrum in geen geval aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, op welke manier dan ook, van Letselschade.NU en de daarop aangeboden informatie.

Voorwaarden voor gebruik
Het is toegestaan om publicaties van Letselschade.NU te delen op sociale media. Het is eveneens toegestaan om publicaties over te nemen op andere websites, doch uitsluitend indien Letselschade.NU als bron wordt vermeld en er een hyperlink naar Letselschade.NU wordt opgenomen.