Donderdag vond alweer de twaalfde aflevering plaats van LetselLab, het online letselschadeprogramma van Kerckebosch en Flyct. Onder leiding van presentator Tom van ’t Hek werd met een viertal gasten gesproken over het thema ‘Interculturele aspecten, andere aanpak of andere uitkomst?’. Dat leverde wederom een boeiend gesprek op.

Is er in de branche voldoende aandacht voor cultuurverschillen? Meer dan 70% van de kijkers beantwoordde deze vraag ontkennend. Advocaat Kader Celik (KC Advocatuur) geeft ook aan dat het beter kan. “Ik zie in de praktijk dat zaken van cliënten met een andere culturele achtergrond regelmatig vastlopen. Als bij een schaderegelaar of een belangenbehartiger de kennis van die andere cultuur ontbreekt, kan dat tot misverstanden leiden. En dat is jammer.”

Inkie Stoop (Wijs Letselschade) ziet op het gebied van interculturele schaderegeling belangrijke verbeterpunten. “Je ziet overal in de samenleving polarisatie optreden, dat geldt ook voor onze branche. Als we wat meer met een open blik en zonder vooroordelen met elkaar zouden praten, dan zouden we belangrijke stappen maken. In ieder geval zou het helpen als we ons meer bewust zijn van onze vooroordelen en zouden proberen deze meer buiten de deur te laten.”    

Advocaat Özlem Ulusoy (AV&L Advocatuur) is het daarmee eens. “In de eerste plaats is het belangrijk dat er meer bewustzijn komt voor dit onderwerp. Van professionals mag je verwachten dat ze objectief zijn en dat ze oprechte interesse hebben in de slachtoffers. Ik vind ook dat als er meningen of vooroordelen zijn, je daarover met elkaar moet durven te praten. Want wat ik zie is dat slachtoffers anders al gauw in de verdediging schieten en dat de zaak dan kan escaleren.”

Letselschade-expert Jorg van den Enden (Legitimus) vindt dat je alle cliënten gelijk moeten behandelen, maar er bestaan wel grote verschillen tussen mensen. “Dat geldt al tussen mensen uit Brabant en Groningen. Bij het omgaan met mensen uit andere culturen speelt onbekendheid een rol. Voor islamitische mensen is het nu de Ramadan. Iedereen heeft daar wel van gehoord, maar wat het echt inhoudt weten de meeste westerse mensen niet. En als je dan nu bij een Turkse of Marokkaanse cliënt thuis komt, dan heb je misschien onvoldoende zicht op welke invloed de Ramadan heeft op hoe de klachten worden ervaren. Daar weten we nog veel te weinig van.”

Wil je de aflevering van LetselLab terugkijken? Dat kan hier.