Vorige week donderdag vond de vierde editie van LetselLab plaats, met de uitdagende titel: Whiplash, werkelijk of waanzin? Onder leiding van LetselLab-host Tom van ‘t Hek werd er over dat thema gediscussieerd door medisch adviseurs Angelique Reitsma (a.s.r.) en Jarno Krol (de Bureaus) en advocaten Evert-Jan Dennekamp (Dennekamp Letselschade/Letselschade Magazine) en Henk van Katwijk (OAK Advocaten).

Whiplashletsel is niet niks in Nederland: ruim dertig procent van de letselschadezaken gaan erover. Het kunnen lastige zaken zijn, omdat het letsel vaak niet medisch objectiveerbaar is. Dat kan resulteren in verschillen van inzicht tussen medici en schadebehandelaren. Het whiplashletsel zorgt voor een forse schadelast vanwege de aantallen dossiers en vaak langdurige beperkingen bij slachtoffers. Welke oplossingen zijn er voor deze zaken?

Angelique Reitsma vertelde bij LetselLab over een grote medische literatuurstudie van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, waaraan ze een bijdrage leverde. “We onderzochten wat de meest effectieve behandelingen zijn voor mensen met een whiplashaandoening. Daar komen duidelijk de activerende en stimulerende behandelingen als beste uit naar voren. Ondanks dat slachtoffers klachten hebben, wat zeer vervelend voor ze is, is het toch het beste om actief te blijven. Daarnaast zijn er zeker medische behandelingen die bewezen effectief zijn. Dus de belangrijkste boodschap aan slachtoffers moet zijn: er is geen reden tot wanhoop”. Wel benadrukt Reitsma dat het van groot belang is de behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium te starten, om ze een zo groot mogelijke kans op herstel te bieden.

Jarno Krol ziet in de praktijk dat het vaak anders loopt: “Soms komt een zaak bij mij al een jaar of langer loopt, misschien omdat men wilde kijken of de klachten vanzelf zouden overgaan. Daarmee is dan kostbare tijd verloren gegaan. Nadat er een melding binnenkomt kun je sneller je medisch adviseur inschakelen. Daar is qua tijd veel winst te behalen. De medisch adviseur kan een anamnese afnemen en bekijken of de behandelingen op het juiste pad zijn en of die geïntensiveerd moeten worden, om te voorkomen dat er langdurige klachten ontstaan”.  

Henk van Katwijk ziet hier meer een rol voor de huisarts: “Die moet toch weten hoe het wetenschappelijk in elkaar zit en een activerende rol vervullen. Maar als dat niet gebeurt en de zaak belandt uiteindelijk bij de letselschadejuristen, dan zit er al snel een vastgeroest iemand. Zodra een whiplashslachtoffer in de juridische kringen terechtkomt, wordt het alleen maar slechter”. Van Katwijk ziet ook dat de herstelgerichte dienstverlening niet altijd bijdraagt aan herstel: “Hulpdiensten zijn teveel gericht op het verder passief maken van mensen, terwijl we zouden moeten zeggen: ‘ga zelf stofzuigen’. Eigenlijk zouden we allemaal vanaf het begin moeten zeggen: ‘U mag voorzichtig zijn, maar u moet stapsgewijs weer aan het werk gaan. Dat we dat bij whiplash vaak niet doen, is een verkeerd mechanisme in de branche”.

Krol herkent dat: “Ook in de behandelende sector wordt nogal ‘s gezegd dat mensen met een whiplash rustig aan moeten doen. Dan geeft het onzekerheid als de verzekeraar mensen juist wil activeren”.

Dennekamp: “Niet iedereen met een whiplash is in staat om zichzelf te activeren. Niet iedereen durft het aan om op die roeimachine te gaan zitten en zichzelf pijn te doen. Zij hebben daar hulp en begeleiding bij nodig”.

Reitsma: “Het is belangrijk om daar enerzijds begrip voor te hebben, maar er ook voor te zorgen dat de zaak niet het toernooimodel in gaat. Erkennen dat er klachten zijn, maar ook uitleggen dat dat na een tijdje weer over gaat. Er moet meer samenwerking zijn tussen de schadebehandelaar, de belangenbehartiger, de medisch adviseurs en de behandelende sector, in een zo vroeg mogelijk stadium na het ongeval. Patiënten zijn soms bang. De pijn lijdt tot bewegingsangst en de vrees dat er iets kapot gaat.

Wil je LetselLab terugkijken? Dat kan hier!

Over LetselLab
LetselLab is een open online discussieprogramma over letselschade. Regelmatig komen we bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over actuele en interessante thema’s. LetselLab wordt voor en door de branche georganiseerd en is gratis toegankelijk.