Donderdagmiddag werd de eerste aflevering van LetselLab live uitgezonden vanuit Studio Kerckebosch. Het webinar, gepresenteerd door Tom van ’t Hek, ging over fiscale schade. Te gast waren Christiaan Hassink, Hans Tiemersma, Erik-Jan Bakker en Mark van Dijk, terwijl Tessa ’s Gravemade vragen van kijkers inbracht.

In de uitzending werd een aantal belangrijke ontwikkelingen rond de fiscale schade belicht. Met het zogenaamde Kerstarrest bepaalde de Hoge Raad dat fiscale schade moet worden vastgesteld over het werkelijk behaalde rendement. En er is een nieuwe wet in de maak voor de vermogensheffing in box 3. In 2026 treedt een nieuw systeem in werking dat uitgaat van zogeheten vermogensaanwasbelasting, maar de precieze details daarvan zijn nog niet helder. Als er in een schaderegeling wordt gerekend op basis van het huidige rendement, zonder dat men volledig bekend is met de werking van de nieuwe wet, kan dit voor het slachtoffer slecht uitpakken. De uitkomst kan tot tien keer lager uitvallen dan onder de regels die golden vóór het Kerstarrest, zo werd uitgelegd.

Onzekerheid
Via een poll gaven de kijkers vrijwel unaniem aan dat dit in het voordeel is van aansprakelijkheidsverzekeraars. Maar rekenkundige Hans Tiemersma (Sedgwick) nuanceerde dat beeld. “De huidige onzekerheid is nadelig voor beide partijen, die immers graag tot overeenstemming willen komen.” Hij stelde voor om in zaken met een groot financieel belang in ieder geval een vermogensplanner in te schakelen, om het slachtoffer zo goed mogelijk te adviseren.

Erik-Jan Bakker, rekenkundige van de Bureaus, beaamde dat het er voorlopig niet makkelijker op wordt. “Je kunt in individuele zaken wel dertig scenario’s uitrekenen. Maar het is beter om met bandbreedtes te werken en een reële afweging te maken tussen de goede en kwade kansen in een zaak. Daar moeten partijen een zorgvuldig evenwicht in vinden”.

Mark van Dijk, innovatiemanager van Flyct Letselschade, gaf aan dat het wetsvoorstel nog helemaal niet klaar is, wat tot een onzeker beeld leidt: “De overheid zal echt geen genoegen gaan nemen met een fractie van de belastingopbrengst uit vermogen dan onder de huidige wetgeving. Allerlei elementen moeten nog aan het wetsvoorstel worden toegevoegd, zoals belasting op de waardestijging van de woning en de waardestijging van aandelen. Mijn standpunt is dat je die onzekerheid niet bij het slachtoffer moet neerleggen”. 

Voorbehoud
De kijkers konden tijdens de uitzending vragen inbrengen. Zo werd de vraag gesteld of er voor de fiscale schade niet een voorbehoud kan worden gemaakt, waarna deze periodiek wordt afgewikkeld. Mark van Dijk vindt dat dat in bepaalde gevallen verstandig kan zijn: “Als een verzekeraar op basis van het Kerstarrest roept ‘hoera, er is geen fiscale schade!’, terwijl je verder helemaal niet weet wat de toekomst brengt, zou ik het slachtoffer adviseren om dit onderdeel niet af te wikkelen, maar de ontwikkelingen af te wachten”.

Hans Tiemersma toonde zich geen voorstander van een voorbehoud, omdat beide partijen het liefst een zaak definitief willen afwikkelen: “Veel zaken zijn in het verleden met een rentepercentage van 6% afgewikkeld en naar nu blijkt gingen veel van de betrokken slachtoffers behoorlijk nat. Maar ik heb er niet één gezien die nu zegt: ‘kunnen we daarop terugkomen?’ Ze zijn allang blij dat het schaderegelingstraject is afgerond. Met de wens van partijen om een zaak definitief te regelen, moet je ook rekening houden.”

Herstelgerichte insteek
Christiaan Hassink, letselschade-expert van Raasveld Expertise, stelde voor om tijdens de schaderegeling eerst de focus te leggen op de vaststelling van wat het slachtoffer nodig heeft in materiële zin. “Het is goed om de herstelgerichte insteek te kiezen en te zorgen voor de voorzieningen waar het slachtoffer bij gebaat is. Het is bijvoorbeeld beter om voor een aangepaste woning te zorgen, dan dat je meteen over toekomstige schadebedragen en fiscale schade gaat discussiëren. Nadat het slachtoffer over de juiste voorzieningen beschikt, kunnen we kijken welke vermogensschade nog resteert”.

Over LetselLab
LetselLab is een initiatief van Flyct Letselschade en Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch. De eerste aflevering is binnenkort terug te kijken. De volgende uitzending wordt uitgezonden op 24 november 2022, wederom tussen 16.00 en 17.00 uur.