In juni 2022 begonnen tien bedrijven uit de letselschadebranche aan een missie: het ontwikkelen van een online game die professionals leert en motiveert om fatsoenlijk, snel en herstelgericht schade te regelen. In anderhalf jaar tijd werd een veelzijdige game ontwikkeld die vanaf februari 2024 beschikbaar komt voor de branche: LeGa Masters.

Twee perspectieven
In LeGa Masters behandelt de professional twee dossiers. De zaak van Brandon, een 24-jarige gamefanaat die hersenletsel oploopt, wordt vanuit het perspectief van de verzekeraar gespeeld. Als belangenbehartiger staat de speler Salma bij, een 22-jarige studente die na een ongeval een zwaar revalidatietraject door moet.

Beide benadeelden worden geconfronteerd met allerlei problemen, zowel fysiek als mentaal maar ook op het vlak van opleiding, woonsituatie en de omgeving. Een hele uitdaging om in samenspraak met alle betrokken partijen de juiste keuzes te maken zodat Brandon en Salma weer verder kunnen met hun leven.

Scoren op vier dimensies
In beide dossiers moet de speler vier dilemma’s oplossen. Er zijn meerdere oplossingen mogelijk die leiden tot score op vier dimensies: herstelkosten, voortvarendheid, tevredenheid en herstelgerichtheid. De optimale keuzes leiden tot een maximale score van vijf sterren. Bij ieder dilemma krijgt de speler feedback gebaseerd op de normen en waarden van de letselschadebranche, bijvoorbeeld uit de reglementen van het Nationaal Keurmerk Letselschade en de GBL. Aanvullend kan de speler een herstelgerichte dienstverlener consulteren die bij ieder dilemma een herstelvisie geeft.

Casuïstiek samen ontwikkeld
De casuïstiek in LeGa Masters is gebaseerd op dossiers uit de praktijk. Samen met vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven zijn de dossiers zorgvuldig geselecteerd, uitgewerkt en vertaald naar de game. Belangrijke aspecten van ‘modern’ schaderegelen zijn verwerkt in de game: strategie bepalen, een behandelplan opzetten, regie voeren, samenwerking zoeken met betrokken partijen, herstelgerichtheid maar ook letten op kosten en het zorgen voor een vlotte behandeling. Het doel is de professional bewust te maken dat deze elementen in de hedendaagse letselschaderegeling aandacht behoeven.

Beschikbaarheid
Vanaf februari 2024 komt LeGa Masters beschikbaar voor de letselschademarkt. Geïnteresseerde partijen kunnen tokens (persoonsgebonden licenties) kopen, waarmee professionals individueel kunnen spelen maar ook in groepsverband. De game is op verschillende manieren in te zetten. Bijvoorbeeld als HR-tool of tijdens een werkoverleg waarin de onderliggende casuïstiek wordt besproken. Het is ook mogelijk de game te combineren met workshops en trainingen. De tokens zijn verkrijgbaar via Q-Consult Insurance, mail naar support@legamasters.nl.

De bedrijven die de game hebben ontwikkeld en mogelijk gemaakt: Aegon, DBC, GLH, Hofmans Letselschade, NH1816, Raasveld Expertise, Smart Letselschade, Trivium, Wijs Letselschade. ZLM. Ontwikkeling game: Serious Game Academy, projectmanagement: Q-Consult Insurance.