De bundel Bewijs in letselschadezaken bevat de schriftelijke en geactualiseerde uitwerkingen van presentaties van het op 4 oktober 2021 gehouden 14e Gronings Letselschadecongres over het thema ‘Bewijs in letselschadezaken’.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde. Allereerst de vraag hoe rechters bewijs waarderen en hoe zij omgaan met de benoeming van een voorlopig deskundige. Vervolgens wordt stilgestaan bij problemen rond het bewijs van causaal verband bij (vermeende) beroepsziekten en bij de toepassing van het bewijsrecht bij de schadebegroting. Daarna volgen praktische tips voor het vergaren van bewijs. Ten slotte komt aan bod wat wij in Nederland kunnen leren van de in Duitsland bij de afwikkeling van whiplashschade gebruikte Delta V.

Met bijdragen van:

  • Mr. R.A. Dozy
  • Prof. mr. C.J.M. Klaassen
  • Mr. V. Mewa
  • R.S.M. Bosch en R.V. Nijdam

Onder redactie van prof. mr. A.J. Verheij en mr. H. Vorsselman.

Kijk hier voor meer informatie.