OSR juridische opleidingen heeft dit najaar een nieuw ontwikkelde basisopleiding gelanceerd voor herstelgerichte dienstverleners. Herstelgerichte dienstverleners spelen een steeds belangrijkere rol in het letselschadeproces. Reden voor een werkgroep van De Letselschade Raad om kwaliteitseisen op te stellen met daaraan gekoppeld een opleiding om aan deze eisen te kunnen voldoen. 

Mijlpaal in professionalisering
De lancering van deze nieuwe blended meerdaagse opleiding is een belangrijke mijlpaal in het verder professionaliseren van de dienstverlening binnen de letselschadebranche. Dit is in het belang van de benadeelden, maar zeker ook van de andere partijen in het proces: belangenbehartigers en verzekeraars. Omdat herstelgerichte dienstverlening nog relatief onbekend is in de letselschadebehandeling worden mogelijkheden door verzekeraars en belangenbehartigers soms onvoldoende benut. De Letselschade Raad heeft voor het professionaliseren van deze dienstverlening het Reglement voor Herstelgerichte Dienstverleners van Register Letselschade opgesteld. Deze basisopleiding is een van de voorwaarden om als vakvolwassen herstelgerichte dienstverlener werkzaam te zijn in de letselschadebranche.

Ivanka Dijkstra is projectleider bij De Letselschade Raad en een van de betrokkenen bij het opstellen van het curriculum: “Het is belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening te toetsen en te waarborgen omdat in de letselschadebranche geen zaak hetzelfde is. Een herstelgerichte dienstverlener kan een benadeelde alleen goed bijstaan als hij bekend is met alle krachtenvelden in het letselschadeproces, met de processen en de basisbegrippen. Hij moet de taal van de verzekeraars en belangenbehartigers spreken. Daarom is het ook zo belangrijk dat OSR nu een opleiding biedt waar een herstelgerichte dienstverlener de belangrijkste ins en outs van het letselschadeproces leert.”

Blended basisopleiding
Deze meerdaagse blended basisopleiding bestaat uit een deel zelfstudie op basis van een digitale reader, een digitale zelftoets en een lesdag die wordt afgesloten met een examen. Voor het verkrijgen van het diploma moet het examen met goed gevolg zijn afgerond. 

De opleiding omvat een mix van theorie en interactie waarin zaken als aansprakelijkheid, schade, schadebeperking, causaliteit, schadevergoeding en kosten aan bod komen. Daarnaast wordt volop aandacht besteed aan de stappen in een letselschadetraject. Ook is er aandacht voor de plaats, rol en houding van de herstelgerichte dienstverlener in een letselschadetraject. Hierbij spelen de gedragsregels die voor hen gelden een belangrijke rol en ontstaat er bewustwording wanneer de herstelgerichte dienstverlener taken aan een belangenbehartiger en/of verzekeraar moet overlaten .

De basisopleiding is onder andere bedoeld voor arbeidsdeskundigen, psychologen, herstelcoaches, fysiotherapeuten en ergotherapeuten die korter dan 3 jaar werkzaam zijn als herstelgerichte dienstverleners.

Lees ook het interview met Ivanka Dijkstra en Joop Schrok.

(Bron: OSR)