Vandaag is de tweede uitgave van het digitale PPS-Bulletin verschenen. In dit bulletin word je o.a. bijgepraat over de uitspraak over gemist zwart werk van de Hoge Raad en wat dit betekent voor de praktijk, krijg je tips hoe om te gaan met (vermoedelijke) fraude en worden de regels voor het inzien van een medisch dossier uitgelegd. Ook wordt er nader ingegaan op de functie en de waarde van herstelbemiddeling in letselschadezaken.

De artikelen in het PPS-Bulletin 2024-2:

  • Mr. Peter Knijp (Stadermann Luiten): Fraude? Een paar praktische punten
  • Mr. Petra Oskam (Kennedy van der Laan): Hoge Raad verlaat onderscheid tussen primaire dekkingsomschrijving en preventieve garantievoorwaarde
  • Mr. Lisette de Haan (V&A Advocaten):  Compenseren voor gemist zwart werk: de Hoge Raad heeft gesproken
  • Jochem van Rossum en Hans Tiemersma (Segdwick): De wet toekomst pensioenen
  • Mr. Shirin Slabbers en mr. Jacqueline de Vries (VvAA): Het recht op inzage in een medisch dossier

Bekijk het PPS-Bulletin 2024-2 hier.