Eiser

De partij die het initiatief tot een gerechtelijke procedure neemt en daartoe een dagvaarding heeft laten uitgaan aan de gedaagde. In de dagvaarding staan de vorderingen van de eiser vermeld en toegelicht.

Meer weten over rechtspraak? Kijk op rechtspraak.nl.