Ergotherapeut

Een ergotherapeut helpt de benadeelde na een ongeval om opnieuw de dagelijkse activiteiten op het gebied van leven en wonen uit te kunnen voeren als dat vanwege het letsel niet meer goed lukt. De ergotherapeut brengt de belemmeringen en oplossingen in kaart en helpt bij het bereiken van de gewenste situatie.