Op 6 december organiseert Studiecentrum Kerckebosch i.s.m. GZR Updates het Jaarcongres Gezondheidsrecht. Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied met betrekking tot gezondheidsrecht. Om het 1e lustrum te vieren is een gevarieerd programma samengesteld met gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland.

Boeiend en veelzijdig rechtsgebied
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Niet alleen ten aanzien van de positie van patiënten, de beroepsuitoefening van hulpverleners en de positie van zorginstellingen, maar ook ten aanzien van rechtshandhaving, toezicht en de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Dit maakt het gezondheidsrecht tot een boeiend en veelzijdig rechtsgebied, met naast bestuursrechtelijke ook civielrechtelijke, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aspecten.

Veel ontwikkelingen
De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied.

Stel uw eigen programma samen|
Na de plenaire opening worden veertien deelsessies gegeven waarvan u er vier kunt bijwonen. Zo stelt u uw eigen programma samen met onderwerpen die voor uw praktijk het meest relevant zijn. Het jaarcongres biedt verder volop gelegenheid tot het ontmoeten van uw vakgenoten en het stellen van vragen aan de juridisch specialisten vanuit wetenschap, advocatuur en rechtspraak.

De volgende thema’s staan centraal:

  • Schadevergoeding bij medische fouten: hoe kan het beter?
  • Slotlezing ‘Biohacking, de maakbare mens’
  • Keuze uit 14 verschillende parallelsessies:

1. De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en dwang (Wzd)
2. Highlights tuchtrechtspraak en aanpassingen Wet BIG 2019
3. Goed bestuur en toezicht in de zorg
4. Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: van ‘conflict van plichten’ naar zorgplicht
5. Wijzigingen in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)
6. EHRM en de invloed op het gezondheidsrecht
7. Netwerkorganisaties in de zorg: wat spreek je af?
8. Insights from MDU (Medical Defense Union)Schulden te lijf: online platform voor anoniem contact met hulpverlener
9. Openheid en afhandeling van klachten en geschillen onder de Wkkgz
10. Het Belgische no-fault vergoedingssysteem: een evaluatie na acht jaar
11. Actualiteiten zorgbekostiging en zorgcontractering
12. De impact van EU-recht op nationaal gezondheidsrecht
13. Actualiteiten strafrecht in de zorg
14. Zorgvuldig gezondheidsdata delen in de digitale samenleving: méér dan alleen privacy

Aan het congres werken mee prof. mr. Kees Blankman (Vrije Universiteit Amsterdam), dr. Wannes Buelens (Universiteit Antwerpen), dr. Pierre Campbell (MDU), mr. Mieke de Die (Velink & De Die Advocaten), mr. Tessa van den Ende (Nysingh advocaten-notarissen N.V.), prof.dr. Aart Hendriks (Universiteit Leiden), Peter Joosten MSc (Biohacker en DIY-futurist), mr. Willemien Kastelein (Nysingh advocaten-notarissen N.V.) mr. dr. Wouter Koelewijn (Van Benthem & Keulen N.V), mr. Berber Laarman (Vrije Universiteit Amsterdam), prof. dr. Johan Legemaate (Universiteit van Amsterdam), mr. Ruud van der Mark (KBS Adocaten), dr. Mr. Anniek de Ruijter (Universiteit va Amsterdam), mr. dr. Mirjam Sombroek-van Doorm MA (E.M. Meijers Instituut en Universiteit Leiden), mr. Mieke Stap (KBS Advocaten), prof. dr. Thierry Vansweevelt (Universiteit Antwerpen), dr. ir. Petra Verhoef (Rathenau Instituut) en dagvoorzitter mr. dr. Rolinka Wijne (Universiteit van Amsterdam).

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier.

5e Jaarcongres Gezondheidsrecht
Datum: Vrijdag 6 december 2019
Locatie: Hotel Utrecht
Deelnemerstarief: € 445,00 excl. BTW per persoon.
Abonnees van GZR Updates en Tijdschrift voor Gezondheidsrecht € 395,00 excl. BTW per persoon. Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode: B00m50GZR19.
Accreditatie: NOvA en NIVRE. Kijk voor exacte toekenning op onze website
Contact: Studiecentrum Kerckebosch
Postbus 122 – 3700 AC Zeist
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl