Tijdens het ASP-congres op 7 juni 2024 werd de winnaar van de ASP-Scriptieprijs 2024 bekend gemaakt. De jury, bestaande uit John Beer, Henriët Vos en Arvin Kolder, oordeelden dat Rosalba van Tilburg de winnende scriptie schreef. Voorzitter Edwin Bosch overhandigde de prijs aan de winnares. Deze prijs, die sinds 2016 jaarlijks wordt uitgereikt (tot dit jaar door de Stichting Beer Impuls), is een scriptieprijs voor masterstudenten. Het doel van deze prijs is het constructief bijdragen aan de ontwikkeling van jong talent op het gebied van rechtshulp aan slachtoffers van personenschade.

In het juryrapport schreef de jury: “De jury heeft de genomineerde scripties met veel belangstelling en waardering gelezen en deze vervolgens uitvoerig besproken. Alle scripties waren van hoog niveau en er waren geen grote onderlinge kwaliteitsverschillen.”

Ten aanzien van de winnende scriptie, geschreven door Rosalba van Tilburg (Universiteit Utrecht), schreef de jury: “De scriptie behandelt het moeilijke vraagstuk van onzeker causaal verband en het juridische instrumentarium dat beschikbaar is om dit vraagstuk, dat zich in diverse vormen voordoet, tegemoet te treden. De auteur spitst de discussie toe op de vraag of de alles-of-niets-benadering op grond van 6:99 BW in gevallen van alternatieve causaliteit gerechtvaardigd is. De auteur komt tot de conclusie dat een andere koers, te weten die van een proportionele benadering, veeleer de voorkeur verdient.”

De prijs bestaat naast een bokaal uit een geldbedrag van € 1.750, zowel voor de winnende auteur als voor diens faculteit.