Afgelopen woensdag vond de NLE High-tea 2023 plaats. Tachtig deelnemers verzamelden zich bij kasteel de Haar en hadden een geweldige middag, onder leiding van dagvoorzitter Annemiek van Reenen-ten Kate. Naast een mooi inhoudelijk programma werd er gewandeld in de kasteeltuinen en waren er heerlijke hapjes en drankjes.

NLE-voorzitter Rini Withagen heette de aanwezigen welkom. “In de afgelopen 25 jaar is de NLE als branchevereniging op de kaart komen te staan. Het is heel bijzonder dat NLE-kantoren, die elkaars concurrenten zijn, binnen de vereniging goed samenwerken aan thema’s die ons allemaal raken. Dat er dertig letselschadebureaus lid zijn geworden is mooi, maar het streven is dat ook de andere keurmerkkantoren zich aansluiten.”

Directeur van Slachtofferhulp Nederland Rosa Jansen was de eerste spreker. Ze was lovend over het werk dat de NLE-kantoren dagelijks verrichten. “De NLE bestaat uit mensen die dag in dag uit vechten voor de belangen van slachtoffers. Dit is wat mij betreft een 5-sterrengezelschap! Slachtofferhulp werkt nauw met de NLE samen, bijvoorbeeld in de diverse gremia zoals De Letselschade Raad, om de positie van slachtoffers verder te versterken. Laten we elkaars handen vastgrijpen en samen de resterende knelpunten oplossen.”

Mark van Dijk, innovatiemanager van Flyct Letselschade, ging in op de opkomst van artificial intelligence en de rol die AI kan gaan spelen in de letselschadepraktijk. “Bij een aantal verzekeraars speelt AI al een ondersteunende rol en dat gaat de komende jaren steeds verder toenemen. Dat is een waardevolle ontwikkeling in de tijd waarin de arbeidsmarkt krap is. Nieuwe innovatieve tools kunnen veel administratief en ondersteunend werk uit handen nemen, waardoor de schaderegelaar van de toekomst zich meer met mensen kan bezighouden.”

Daarna was de vloer voor Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad. Ook binnen die organisatie vonden de afgelopen 25 jaar belangrijke ontwikkelingen plaats. “De Letselschade Richtlijnen hebben gezorgd voor minder discussie in dossiers. Daarnaast is de oprichting van het Nationaal Keurmerk Letselschade een belangrijk wapenfeit. We gaan ervoor zorgen dat het steeds meer gaat lonen om keurmerkkantoor te zijn. Ik ben blij dat partijen de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken ook steeds beter weten te vinden en dat de partijen die zaken hebben aangemeld tevreden zijn over hoe hun zaak daar is behandeld.”

Gert-Jan Mijnen is manager Personenschade bij Nationale-Nederlanden. Hij gaf zijn visie op wat er in de afgelopen 25 jaar in de letselschadebranche is bereikt. “We hebben de GBL ontwikkeld, wat binnenkort uitmondt in wetgeving voor verzekeraars. De Letselschade Raad heeft met beperkte middelen veel taken opgepakt die de praktijk ten goede komen. In vrijwel alle delen van de sector wordt hard gewerkt aan kwaliteit en deskundigheid. Ook zijn er nog de nodige knelpunten en veel mensen delen de visie dat een stelselwijziging naar een directe verzekering nodig is om dat op te lossen.”

Tot slot sprak Steffy Roos du Maine, directeur van JBL&G, de aanwezigen toe. Centraal stond haar visie dat je alleen goed voor je klanten kunt zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. “Wij werken vanuit de kernwaarden Verbinding, Transparantie en Duurzaamheid. Verbinding leidt tot energie en teamgeest, transparantie leidt tot betrokkenheid en open communicatie en duurzaamheid zorgt ervoor dat je zorgvuldig omgaat met jezelf, met je mensen en je middelen. Zo krijg je rust in je hoofd en dat leidt tot betere resultaten.”

Waardevol
De NLE kijkt terug op een geslaagd evenement. Rini Withagen: “Het was in alle opzichten een zonnige dag. We bedanken de mensen die vandaag onze gast wilden zijn en degenen die deze dag hebben georganiseerd. Het is niet alleen prettig om elkaar te ontmoeten, maar ook heel waardevol.”