De Bureaus kijkt terug op een geslaagde relatiedag van donderdag 12 september jl. Ruim 80 mensen, zowel verzekeraars als belangenbehartigers, woonden de relatiedag bij.

“Wat ons betreft was het een mooi evenement”, aldus Francie Peters, directeur van De Bureaus. “De opkomst was hoog en de reacties waren positief. Het inhoudelijke programma aangaande business innovation sloot bovendien mooi aan bij de ambities die wij hebben om als innovatieve partner bekend te staan”.

Als hoofdspreker was namelijk Ron Meyer (foto) aangetrokken, Hoogleraar Strategic Leadership aan de Universiteit van Tilburg en Antwerpen. Ron sprak over Strategic Business Innovation in het algemeen en de letselschade in het bijzonder. Hij gaf zijn publiek mee dat het voorspellen van toekomstige innovaties is als rijden door de mist. Je kunt niet goed zien waar je naar toe gaat en als je de concurrentie voor wilt blijven moet je net iets harder rijden dan je comfort zone toelaat. Met een aantal voorbeelden van geslaagde startups lichtte hij toe welke ontwikkelingen mogelijk ook in de letselbranche kunnen gaan spelen.

Ook was er een presentatie van de Hartstichting met wie De Bureaus een partnership is aangegaan. Dr. David Smeekes, benadrukte in dat verband het nut van het regelmatig opmeten van de bloeddruk en het cholesterol. Medewerkers van de Hartstichting stonden daarna klaar om de bloeddruk van de gasten op te meten als zij dat wilden. De dag werd afgesloten met een borrel en buffet met muziek van DJ Fleur.