Op 8 oktober 2020 vond het eerste webinar van het Platform Personenschade plaats. Tijdens dit webinar werd ingegaan op het verschijnen van het rapport van de Universiteit Utrecht over langlopende letselschades en welke conclusies hieruit gehaald konden worden. In een vervolgwebinar op maandag 12 april 2021 om 15.00 uur gaan we wat dieper in op de geconstateerde problemen. Ook gaan we kijken of we iets van het buitenland zouden kunnen leren.

Voor dit inspiratiewebinar hebben we drie sprekers uitgenodigd:

Michael Faure heeft onlangs een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar normering in letselschadezaken in het buitenland. Wat kunnen we hiervan leren en welke elementen zouden een oplossing kunnen zijn voor de problematiek in Nederland?

Hilke Grootelaar is gepromoveerd op het onderwerp procedurele rechtvaardigheid. Wat moeten rechters doen om er voor te zorgen dat een proces als eerlijk wordt ervaren door de betrokken rechtzoekende en wat betekent dit voor de letselschadepraktijk?

Als laatste spreker zal Geertruid van Wassenaer, advocaat en mediator, een inleiding houden over mediation. Welke meerwaarde heeft mediation bij de afwikkeling van schades? En wat kunnen we vanuit mediations leren om geschillen juist te voorkomen?

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m vrijdag 9 april a.s., 12.00 uur.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1,5 uur

15.00 uur Welkom door Arjen van Iwaarden, programmamanager Platform Personenschade
15.05 uur Presentatie Michael Faure over zijn onderzoek naar het afhandelen van langlopende letselschadezaken in het buitenland
15.30 uur Presentatie Hilke Grootelaar over procedurele rechtvaardigheid
15.55 uur Presentatie Geertruid van Wassenaer over mediation 
16.20 uur Korte samenvatting en afsluiting door Arjen van Iwaarden
16.30 uur Afsluiting

Bestemd voor
Dit webinar staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor letselschadebehandelaars, schaderegelaars en managers, juristen bij (rechtsbijstand)verzekeraars, belangenbehartigers werkzaam bij letselschadebureaus en advocaten.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap. Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Rachel Dielen of Albert Hogenesch. Aan hen kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren. In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden. Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen. Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Aanmelden kan hier.