Op 29 november 2019 vindt in Utrecht het jaarcongres plaats van de Werkgroep Artsen Advocaten. De WAA organiseert het congres in samenwerking met de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP). Het thema van deze dag is ‘Aansprakelijkheid voor de medische hulpzaak; een (on)gezonde zaak?’

De Werkgroep Artsen Advocaten is in 1981 opgericht voor en door artsen en advocaten werkzaam in de letselschadepraktijk aan de zijde van slachtoffers. De WAA brengt artsen en advocaten samen en zorgt voor kennisoverdracht door vergaderingen en lezingen, door het jaarlijkse WAA-congres en door het uitgeven van het vaktijdschrift Letsel & Schade. De WAA streeft er op die manier naar dat artsen en advocaten elkaars taal leren begrijpen.

Het congres is nuttig voor professionals werkzaam op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade, zoals letselschadeadvocaten, stafjuristen, rechters, artsen/specialisten en medisch adviseurs.

Programma
09.00 – 09.30 uur Ontvangst 
09.30 – 09.45 uur Welkomstwoord WAA-voorzitter Ruud van Erve en inleiding dagvoorzitter Rob Oudkerk
09.45 – 10.45 uur Van ongeschikte medische hulpzaken, gebrekkige uitspraken en een naderende ontknoping, Rolinka Wijne
10.45 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 12.00 uur Ongeschikte medische hulpzaken – de positie van het slachtoffer belicht, June van Oers
12.00 – 12.45 uur Amerikaanse toestanden: zin en onzin bij productaansprakelijkheid voor implantaten, Jørgen Simons
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 14.15 uur Hulpmiddelenregistraties en productaansprakelijkheid, Cécile van der Heijden
14.15 – 14.45 uur De LROI: waardegedreven registratie, Rob Nelissen
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.15 uur Medisch-technische aspecten van de implantatie van een heupprothese, Ruud van Erve
16.15 – 16.45 uur Een rechtseconomische visie op regulering van en aansprakelijkheid voor ongeschikte medisch hulpzaken, Louis Visscher
16.45 – 17.15 uur Afsluiting door de dagvoorzitter en WAA-voorzitter
17.15 – 18.00 uur Borrel

In de folder vindt u meer informatie over de inhoud van de presentaties en over de sprekers.

Locatie
Het Auditorium van MediaPlaza in de Jaarbeurs te Utrecht. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid.

PO-punten
Door deelname aan het volledige programma kunnen advocaten (NOvA) en artsen (GAIA) vijf punten behalen. Deelnemers dienen hiertoe bij zowel aankomst als vertrek de presentielijst te tekenen.

Aanmelding
Aanmelden kan hier.