De verzekerbaarheid is de afgelopen decennia toegenomen. Wat zijn de grenzen van verzekerbaarheid? Is schade als gevolg van (natuur)rampen of nieuwe risico’s verzekerbaar? Welke kansen en beperkingen bieden de huidige compensatiemogelijkheden? Tijdens dit symposium belichten we de actuele stand van zaken op het gebied van Verzekering & Aansprakelijkheid, met een vooruitblik op de toekomst.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Verzekerbaarheid: vloek of zegen?
  • Voorwaarden voor verzekering: theorie en (overstromings)praktijk
  • Compensatie ‘verzekerd’: het perspectief van gedupeerden
  • Verzekering & Aansprakelijkheid anno 2023
  • Vloek of zegen. Een reflectie op de materie
  • De rol van verzekering bij compensatie: wordt er te veel van verzekeraars verwacht?

Met medewerking van:

prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde, Hoogleraar Verzekeringsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam (Verzekeringsinstituut), prof. dr. (Michael) Faure, LL.M, Wetenschappelijk Directeur Onderzoeksinstituut METRO, Universiteit Maastricht, prof. mr. dr. Rianka Rijnhout, Hoogleraar Instituties, conflictoplossing en privaatrecht, Molengraaff Inst. voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht, Carlijn van Helmond MSc, Adviseur, Andersson Elffers Felix, prof. mr. Ton Hartlief, Hoogleraar Privaatrecht, Universiteit Maastricht en mr. dr. Stijn Franken, Advocaat/partner, NautaDutilh

Het congres vindt plaats in Hotel Van der Valk Utrecht op 22 november 2023 en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur. Aanmelden kan hier. Op deze website vindt u ook het volledige programma.

Organisatie: redactie Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), Wolters Kluwer en Studiecentrum Kerckebosch.