Buitengerechtelijke kosten (BGK) zijn de kosten die de belangenbehartiger rekent voor de behandeling van letselschadezaken. Over de hoogte van de kosten is vaak discussie, wat leidt tot vertraging en niet-afgehandelde dossiers. Moet de overheid reguleren? Kan het NKL een rol spelen? Moeten we vooraf begroten en afstemmen met de verzekeraar? Zijn de BKB-regeling en de LSA-pilot richtinggevend? Moet de BGK-werkwijze aangepast worden? Daarover spraken gisterenmiddag in de derde aflevering van LetselLab Stan Teuben (Achmea), Lisa Sjaardema (Smart Letselschade), Marco Speelmans (Aegon) en Peter Langstraat (Moree Gelderblom Advocaten) onder leiding van presentator Tom van ‘t Hek.

Marco Speelmans schetste hoe verzekeraars de laatste jaren met de verschillende groepen belangenbehartigers tot afspraken zijn gekomen: “Met rechtsbijstandverzekeraars hebben we het BGK-probleem heel goed opgelost. Met de advocatuur hebben we door middel van de LSA-pilot een mooie afspraak kunnen maken. Voor schaderegelingskantoren hebben we de BKB-regeling. Dus voor alle drie de stakeholders hebben we een regeling en in de zaken die daaronder vallen is er geen BGK-discussie. Maar er blijven nog teveel BGK-discussies over, die moeten we oplossen”.

LSA-pilot BGK
Peter Langstraat over de LSA-pilot BGK: “De gedachte dat je met de duivel in zee gaat als je afspraken met verzekeraars maakt is bij veel advocaten weggeëbd. Dat het is gelukt om werkafspraken te maken met verzekeraars over de BGK is heel positief, want dat was vroeger ondenkbaar. De BGK-pilot werkt goed, maar er wordt nog niet massaal aan deel genomen. Een deel van de advocaten kijkt nog de kat uit de boom, het vertrouwen is nog broos”.

Lisa Sjaardema denkt dat er in de afspraken tussen verzekeraars en expertisebureaus nog veel verbetering mogelijk is. Ze ziet ook wel iets in het type afspraken dat verzekeraars hebben gemaakt met de LSA: “De basis is er met de LSA, maar nog niet met de schaderegelingskantoren. We hebben wel allemaal het gezamenlijke doel voor ogen en er liggen zoveel oplossingen. Maar we zitten in een markt waarin het nog niet zo heel erg snel gaat, niet zo snel als we zouden willen”. 

Rol van de overheid
De aanwezigen delen een teleurstelling over het feit dat de overheid weigert om de belangenbehartigersmarkt wettelijk te reguleren. Stan Teuben: “Er wordt in de politiek wel naar verzekeraars gekeken en gesproken over wettelijke regulering, maar niet naar belangenbehartigers, waar toch wel een en ander mis is. Dat is wel bijzonder”.

Langstraat heeft daar ook een mening over: “Een slachtoffer kan nergens terecht met een klacht over een niet-gereguleerd kantoor. Daar ligt een rol voor de overheid, maar de minister van Justitie vindt dat de markt dat zelf maar moet reguleren. Maar verzekeraars hebben de problematiek van de hoeveelheid cowboys in de markt over zichzelf afgeroepen door in het verleden te makkelijk hoge tarieven te betalen aan niet-gereguleerde bureaus. Dan denken andere mensen, die eigenlijk niks kunnen: ik begin ook zo’n bureautje”.

Ongereguleerde kantoren
Speelmans: “Het zou mooi zijn als we met NKL-partijen tot een overall-model over de BGK zouden kunnen komen. Dan kunnen verzekeraars zich beter richten op de partijen die zich niet toetsbaar opstellen. Maar dan blijven er zo’n 200 ongereguleerde schaderegelingskantoren over”.

“Daar ligt het grote probleem,” zegt Teuben. “Slachtoffers worden verleid met cowboyverhalen, maar komen er na verloop van tijd achter: had ik toch maar in zee gegaan met een keurmerkkantoor. Ik zie er wel iets in om een soort Independer voor goede belangenbehartigers op te zetten. De Letselschade Raad is het platform waar we zoiets kunnen organiseren, in samenwerking met Slachtofferhulp”.

Sjaardema is daar een voorstander van: “Hoe vindt het slachtoffer een goede belangenbehartiger in het woud van Google? Dat is ingewikkeld. Het is in ieders belang dat de meeste slachtoffers bij een NKL-kantoor terecht komen. Daar zijn de afgelopen jaren wel wat stappen in gezet: Slachtofferhulp en verzekeraars verwijzen alleen naar NKL-kantoren. Maar op Google kom je als slachtoffer nog te vaak bij niet NKL-kantoren uit. Daar moeten we iets op verzinnen”.

Over LetselLab
LetselLab is een initiatief van Flyct Letselschade en Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch. De aflevering van 2 februari is binnenkort terug te kijken. De volgende uitzending wordt uitgezonden op 23 maart 2023, wederom tussen 16.00 en 17.00 uur. Het thema is dan: ‘Whiplash: werkelijk of waanzin?’