“25 jaar DLR: Verbinden – vertrouwen – versneld vooruit”, de titel van de 12e editie van De Letselschade Raadsdag, zegt het al: het accent deze dag ligt op hoe wij door verbinding en in vertrouwen met elkaar de letselschaderegeling vooruit kunnen brengen en daarmee de kwaliteit van de het letselschaderegelingsproces kunnen verhogen en laten aansluiten bij de behoeftes van het slachtoffer.

Op donderdag 23 november 2023 bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom bij de Mariënhof te Amersfoort.

De heer Chris Breedveld geeft, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van De Letselschade Raad, de aftrap voor deze dag. Vervolgens praten diverse projectgroepleden u bij over de diverse lopende projecten bij De Letselschade Raad tijdens een ‘Rondje langs de velden’.

Diederik Wachter, voorzitter van de Normcommissie Nationaal Keurmerk Letselschade, geeft zijn frisse blik op de letselschadebranche: ‘Gaan wij vooruit?’ 

Tijdens een ronde parallelsessies wordt een aantal onderwerpen verder uitgediept. Aandacht is er voor de Gedragscode Behandeling Letselschade, het Nationaal Keurmerk Letselschade, de Handreiking Zorgschade, ‘Houding en gedrag’ en de ‘Jongere generatie’.

Tot slot neemt Marco Speelmans een ieder mee naar ‘De ‘Toeslagenaffaire – een oplossingsrichting vanuit letselschadeperspectief’ en proosten wij ter afsluiting op een mooie toekomst.

Voor meer informatie over het programma, kijk je hier.