Voor het vierde jaar op rij zal ook dit jaar de scriptieprijs van Stichting Beer impuls worden uitgereikt aan de beste masterscriptie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en/of personenschade. Per aangeschreven vakgroep (universiteit) kon één scriptie aan het bestuur van de stichting worden voorgelegd.

De scriptieprijs geniet een groeiende belangstelling, zowel bij de vakgroepen en universiteiten, als daarbuiten. Dit verheugt het bestuur van Stichting Beer impuls. De stichting stimuleert de ontwikkeling van jong talent met belangstelling voor aansprakelijkheidsrecht en personenschade en de scriptieprijs vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Inzendingen worden beoordeeld op:

  • Relevantie voor de positie van het slachtoffer in de personenschadepraktijk;
  • Taalvaardigheid;
  • Originaliteit;
  • Vernieuwende inzichten.

Het bestuur heeft in totaal vijf inzendingen – alle van hoge kwaliteit – ontvangen en heeft deze vijf scripties beoordeeld.

Op volgorde van binnenkomst werden de volgende scripties ontvangen:

  1. Proportionele benaderingen in de medische aansprakelijkheid: geschreven door Kim Hogeman, aangeleverd door de Universiteit van Amsterdam;
  2. Collectieve emissiereductievorderingen tegen fossiele-energiebedrijven?: geschreven door Maarten van Kempen, aangeleverd door Universiteit Utrecht (Molengraaff-instituut);
  3. Voordeelstoerekening van verzekeringsuitkeringen bij letsel- en overlijdensschade: geschreven door Joyce Roxanne Duin, aangeleverd door Vrije Universiteit Amsterdam;
  4. De angstschadeclaim, geschreven door Lara Lupgens: aangeleverd door Radboud Universiteit Nijmegen;
  5. De Hoge Raad en het beschermingsbereik voor particuliere medebezitters van gebrekkige roerende zaken: geschreven door Valérie Beulen, aangeleverd door Maastricht University.

Een shortlist van drie (geanonimiseerde) scripties is voorgelegd aan de jury van de stichting, bestaande uit prof. mr. C.C. van Dam, mr. dr. F.Th. Kremer en mr. J.M. Beer.

Scriptie 1 (Kim Hogeman, Universiteit van Amsterdam), 3 (Joyce Roxanne Duin, Vrije Universiteit Amsterdam) en 5 (Valérie Beulen, Maastricht University) werden geselecteerd voor de shortlist. De jury heeft inmiddels juryberaad gehad over deze drie (in het kader van het beraad geanonimiseerde) scripties en zal op 14 mei a.s. bekend maken welke auteur en vakgroep de scriptieprijs 2019 zullen winnen.

Nadien zult u op de site van Stichting Beer impuls actuele informatie vinden over de winnende scriptie/vakgroep. Voor meer informatie over de stichting: www.beerimpuls.nl