Op 20 september 2018 organiseren de Erasmus School of Law en de Vrije Universiteit Amsterdam in samenwerking met Verkeersrecht een symposium met als thema ‘De wet affectieschade’.

Tijdens dit symposium zal Liselotte van Hoppe, raadadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid & Justitie inzicht geven in de totstandkoming van de Wet Affectieschade. Professor Siewert Lindenbergh zal aandacht besteden aan de gevolgen van de wet. Professor Arno Akkermans zal verslag doen van een onderzoek naar een passende wijze om de vergoeding van affectieschade aan te bieden. Ook Slachtofferhulp Nederland en het Personenschade Instituut van Verzekeraars zullen aan dit symposium een bijdrage leveren. Als voorzitter treedt op prof. Van Dam.

Praktische informatie
Aanvang: 14.00u (inloop vanaf 13.30u)
Einde: 17.00u met borrel
Locatie: Comm (Museum voor Communicatie), Zeestraat 80-82 Den Haag
Kosten: € 200,- per deelnemer

PO/PE-punten
Voor de toekenning van punten dient u zowel bij ontvangst als na afloop uw handtekening te plaatsen op de aanwezigheidslijst en bij aanmelding aan te vinken dat u een bewijs van deelname wenst te ontvangen. Het NIVRE kent 2 PE-punten toe aan dit symposium. Advocaten behalen één opleidingspunt voor ieder uur dat hij/zij academisch of post-academisch onderwijs heeft gevolgd dat de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede komt.