In één middag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van aansprakelijkheid? Het kan op het Verbondsevent: Actualiteiten rondom aansprakelijkheid. Een niet te missen event voor juristen, schadebehandelaars en ieder ander die in de verzekeringspraktijk met aansprakelijkheidskwesties te maken heeft. 

Allereerst geeft prof.mr. Ton Hartlief een uiteenzetting van mogelijke alternatieven voor de huidige wijze van afhandeling van beroepsziekteclaims. Vervolgens laat prof.mr. Mop van Tiggele zien – mede aan de hand van de (laatste) ontwikkelingen op dit terrein – dat en waarom het tijd is voor een nieuwe opzetclausule. Namens het Verbond van Verzekeraars wordt in vervolg daarop de nieuwe modeltekst gelanceerd en toegelicht. Tot slot bespreekt prof.mr. Marc Loth de zaak van Stichting Urgenda tegen de Staat, waarbij hij tevens zal ingaan op klimaat(verandering) vs. aansprakelijkheid in het algemeen. De middag wordt met een borrel én informatiemarkt afgesloten. Kortom: een zeer interessante middag met vooraanstaande sprekers! Schrijf u in vóór 1 augustus en ontvang een zeer interessante early-bird korting! (Leden gratis.)

Programma
Gedurende de middag krijgt u van dagvoorzitter Richard Weurding alle gelegenheid om uw ideeën over de verschillende onderwerpen te delen en er is voldoende ruimte om met de sprekers in gesprek te gaan, vragen te stellen en kennis te maken met vakgenoten. 

Sprekers & onderwerpen

Mogelijke alternatieven voor het huidige stelsel van afhandeling van beroepsziekteclaims
door prof.mr. Ton Hartlief (Hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht)
De opzetclausule in beweging. Nut en noodzaak van een nieuwe modeltekst
door prof.mr. Mop van Tiggele (Hoogleraar Verzekeringsrecht EUR en RU)
De Urgenda-klimaatzaak en klimaat(verandering) vs. aansprakelijkheid in het algemeen
door prof.mr. Marc Loth (Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg

Praat nu mee over het onderwerp op sociale media 
We zijn erg benieuwd naar uw vragen en ervaringen rondom de aan bod komende aansprakelijkheidsthema’s. Praat daarom nu mee op LinkedIn of Twitter door gebruik te maken van één van de volgende tags #Aansprakelijkheid, #Verzekeraars, #Urgenda, #Opzetclausule, #Beroepsziekten. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor zowel leden als niet-leden.
Deelname is vooral interessant voor juristen, schadebehandelaars en ieder ander die in de verzekeringspraktijk met aansprakelijkheidskwesties te maken heeft. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden:
  EARLY BIRD tarief: wanneer u zich inschrijft vóór 1 augustus € 179,00 (excl. BTW)
–  Standaard tarief: wanneer u zich inschrijft vanaf 1 augustus € 249,00 (excl. BTW)
–  Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van 
    toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van 
    Dienstverlening Verbond BV
–  Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
–  Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
–  Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Dit event draagt bij aan uw actuele kennis
Na dit event…
– bent u bekend met (het nut en de noodzaak van) de nieuwe model-opzetclausule van 
   het Verbond;
– bent u bijgepraat over mogelijke alternatieven voor het huidige stelsel van afhandeling van 
   beroepsziekteclaims;
– bent u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de klimaatzaak van Urgenda tegen de 
   Nederlandse staat en over klimaat(verandering) vs. aansprakelijkheid in het algemeen.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen, bijvoorbeeld ten behoeve van het aanvragen van PE-punten. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of bij vragen kunt u contact opnemen met Nikki van der Knaap (Beleidsadviseur Aansprakelijkheid van het Verbond). U kunt haar eventueel ook reeds vooraf vragen stellen, zodat daar bij de voorbereiding waar mogelijk rekening mee kan worden gehouden. 

Voor meer informatie over het thema ‘Aansprakelijkheid’ kunt u terecht op de website van het Verbond.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Aanmelden