Een verkeersongeval kan op de direct betrokkenen een grote impact hebben. Slachtoffers en nabestaanden hebben vaak allerlei vragen: wat is er precies gebeurd? Begrijpt de veroorzaker wat het ongeval voor mij en mijn leven betekent? Ook voor veroorzakers kan contact met het slachtoffer helpen om met de gevolgen en eventuele schuldgevoelens om te gaan: ik kan eindelijk vertellen wat er is gebeurd, mijn medeleven tonen en zeggen hoe erg ik het vind. Als het moeilijk is om contact te leggen met de ander, dan kan het helpen om een professionele bemiddelaar in te schakelen.

In Nederland worden bemiddelingsgesprekken doorgaans georganiseerd door Perspectief Herstelbemiddeling: zij verbinden slachtoffer en veroorzaker met een neutrale bemiddelaar die het contact zorgvuldig begeleidt.

Herstelbemiddeling
Herstelbemiddeling gaat over het contact tussen een slachtoffer en de veroorzaker na een ongeval of ingrijpende gebeurtenis. Uit diverse onderzoeken in de afgelopen 10 jaar en uit opgedane ervaringen blijkt dat slachtoffers en veroorzakers die hebben deelgenomen aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Herstelbemiddeling kan helpen de gebeurtenis een plek te geven en kan zo aan een sneller herstel bijdragen.

Webinar op 6 november
In samenwerking met het Verbond van Verzekeraars organiseert De Letselschade Raad op 6 november a.s. het Webinar ‘Herstelbemiddeling in letselschadezaken helpt’.

  • Nathalie de La Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling, legt uit hoe herstelbemiddeling via de inzet van Perspectief Herstelbemiddeling werkt.
  • prof. mr. Arno Akkermans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geeft inzicht in het onderwerp vanuit zijn onderzoeken
  • mr. Femke Ruitenbeek-Bart, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, spreekt over haar onderzoek ‘En de veroorzaker dan?: Een empirisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk’.
  • Tot slot bespreken de genodigden aan tafel de ervaringen bij het aanbieden van herstelbemiddeling in de letselschadepraktijk.

Logt u ook in?
Als professional op het gebied van letselschade bent u van harte welkom om dit webinar bij te wonen. Als online deelnemer kunt u vragen stellen via de chat tool.

Het webinar staat gepland op 6 november 2023 van 15:00 tot 16:00 uur en wordt uitgezonden vanuit de studio van het Verbond van Verzekeraars.

Aanmelden en informatie
U kunt zich hier aanmelden voor het webinar Herstelbemiddeling in letselschadezaken helpt!. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via info@deletselschaderaad.nl.