Met ingang van 1 november 2023 wordt het NIVRE-bestuur uitgebreid met letselschade-expert Jan Jagers. Hij neemt de plek in die is vrijgekomen door het aftreden van Bart Hoogstad. Jagers is afgevaardigd vanuit de Raad van Branchevoorzitters van het NIVRE.

Personenschade-expert Jan Jagers is mede-eigenaar van letselschade-expertisebureau Lindesk. “Ik vind het een hele eer dat ik naar voren geschoven ben om zitting te nemen in het NIVRE-bestuur. Ik zal mij tezamen met de andere bestuursleden richten op de verdere uitbouw van het NIVRE als professionele beroepsorganisatie voor en eerste gesprekspartner namens de expertisebranche.”

Het NIVRE-bestuur bestaat vanaf 1 november aanstaande uit:

  • Klaas Brand (McLarens) – Voorzitter (afgevaardigde vanuit de werkgevers)
  • Stefan Meerkerk (Lengkeek) – Penningmeester
  • Daniëlle Emsbroek (DEKRA) – (afgevaardigde vanuit de werkgevers)
  • Joost Groot (Letselschade.com) – Portefeuille Communicatie (afgevaardigde NIVRE Start)
  • Jan Jagers (Lindesk) – (afgevaardigde vanuit de branche)
  • Michiel Jongeneel (Sedgwick Nederland) – Portefeuille Opleidingen (afgevaardigde vanuit de branche)