Injuriam Expertise en Jasmijn Mekers zijn een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van toedrachtsonderzoeken. Samen hebben zij een nieuw particulier onderzoeksbureau opgericht, genaamd Nova Questa. Dat maakten ze woensdag bekend. Nova Questa zal zich bezighouden met het verrichten van particulier onderzoek naar toedracht en aansprakelijkheid in (letsel)schadezaken. De operationele leiding van Nova Questa is in handen van Mekers. Ook de onderzoeken worden in beginsel uitsluitend door haar uitgevoerd.

Jasmijn Mekers is voormalig rechercheur en is in de achterliggende jaren werkzaam geweest als belangenbehartiger, letselschaderegelaar en toedrachtonderzoeker in de letselschadebranche. “Recherchewerk is altijd mijn passie geweest, maar ik heb nooit spijt gehad van mijn overstap naar de letselschadebranche. Dat ik deze werkgebieden nu kan combineren en dit vak ook nog eens vanuit mijn eigen bedrijf kan uitoefenen, is voor mij een droomscenario”.

Mekers is blij dat ze zich op een nieuw avontuur kan storten. “Nova Questa is ontstaan vanuit de visie dat (toedracht)onderzoek een eigen plek verdient binnen te letselschadebranche. Particulier onderzoek vereist namelijk specialistische kennis en kunde én is ook nog eens gebonden aan strikte wet- en regelgeving. In onze optiek wordt de onafhankelijkheid, kwaliteit en objectiviteit dan ook beter gewaarborgd wanneer het (toedracht)onderzoek wordt losgekoppeld van de letselschaderegeling”.

Nova Questa verricht werkzaamheden op grond van de Wet Particuliere Beveiligings- en Recherchebureaus. Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming, conformeert Nova Questa zich tevens aan de privacy gedragscode van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Bekijk hier de website van Nova Questa.