Er is sprake van een inhoudelijk meningsverschil tussen De Letselschade Raad en het NIVRE over de accreditatie van opleidingen die leiden tot de status van registerexpert Personenschade. Daarover bericht het NIVRE op haar website. Vorige maand stuurde het NIVRE over het conflict een brief aan zowel De Letselschade Raad als de achterban.

Het bericht van het NIVRE
Het NIVRE is sinds oktober 2022 in gesprek met DLR over opleidingseisen en accreditering. Deze gesprekken hebben tot op heden niet geleid tot het resultaat dat het NIVRE voor ogen heeft: Behoud van onafhankelijkheid en kwaliteit. Om die reden hebben we DLR aangeschreven, met in de brief de volgende argumenten:

  • het NIVRE is een groot voorstander van het verder verhogen van de kwaliteit in de schade-expertise, zo ook de letselschadebranche, maar de kwaliteit van het NIVRE als normstellend instituut behoeft geen discussie
  • het NIVRE is zelf een normstellende en accrediterende organisatie, dit hoeft door een externe partij niet dubbel gedaan te worden
  • het NKL omarmt de normen en opleidingen van het NIVRE al vele jaren, hieraan voldoen is een vereiste voor het verkrijgen van een NKL-keurmerk

De boodschap welke we gecommuniceerd hebben, is dat het NIVRE niet akkoord gaat met het laten normeren en accrediteren van de opleidingen voor NIVRE register-expert door de normcommissie van het NKL. Bij het gehele traject van besluitvorming en het formuleren van de brieven richting DLR en ingeschrevenen is het branchebestuur Personenschade betrokken geweest.

Het NIVRE blijft te allen tijde bereid tot een dialoog, met oog voor wensen en belangen van alle betrokken partners. In deze samenspraak willen wij toewerken naar een oplossing die voor het NIVRE en haar achterban wel acceptabel is. Over verdere ontwikkelingen houden we jou als expert uiteraard op de hoogte.