Het branchebestuur Personenschade van het NIVRE heeft besloten de werkervaringseis voor inschrijving in het register Personenschade te verhogen van drie naar vijf jaar. Met het verhogen van de werkervaringseis verhoogt het NIVRE de kwaliteitseisen aan schade-experts werkzaam in de branche Personenschade. De wijziging gaat in op 1 januari 2025.

De verzwaarde eisen worden op 1 januari 2025 ingevoerd, namelijk vijf jaar werkervaring. Deze eisen gelden voor startende registerexperts vanaf 1 januari 2025. Toetsing door het NIVRE vindt plaats door middel van het verstrekken van een werkgeversverklaring (document op te stellen door het NIVRE) die aantoont dat de expert vijf jaar werkervaring in de letselschade heeft.

Met het verhogen van de werkervaringseis verhoogt het NIVRE de kwaliteitseisen aan schade-experts werkzaam in de branche Personenschade. “Dit is een al langer gehoorde wens binnen het werkveld. Met deze stap manifesteert het NIVRE zich nadrukkelijker als kwaliteitsinstituut en gesprekspartner in de schadeketen,” aldus het NIVRE.