Het NIVRE heeft haar jaarlijkse ontmoetingsbijeenkomst Rendez Vous d’Expertise, die gepland stond voor 2 april a.s., verzet vanwege de onzekerheid rond het Corina-virus. Inmiddels is een nieuwe datum vastgesteld: donderdag 24 september, eveneens in Hotel Vianen in Vianen.

In een toelichting schrijft NIVRE: “Gezien de meest recente berichtgeving rond het Corona-virus en de berichten vanuit het RIVM is niet te verwachten dat op korte termijn sprake zal zijn van een vastgestelde aanzienlijke verlaging van het besmettingsrisico. Om die reden kiezen veel bedrijven ervoor om hun medewerkers, totdat sprake is van een erkende verbetering van de situatie, niet te laten deelnemen aan grootschalige evenementen.”

De organisatie vervolgt: “Het Rendez-Vous d’Expertise is een grootschalig evenement. De gemaakte afspraken en bijbehorende regelingen brengen met zich mee dat wij tijdig moeten beslissen over het al dan niet doorgaan ervan op 2 april a.s.. En voor dit moment achten wij de enig passende beslissing om het Rendez-Vous te verplaatsen naar een latere datum, namelijk donderdag 24 september. Wij willen u vriendelijk verzoeken deze datum in uw agenda te noteren.”

Iedereen die zich reeds heeft aangemeld voor het Rendez-Vous zal worden bericht over de verplaatsing van het event.  

(Bron: Risk & Business)