De Letselschade Raad heeft het Nationale Keurmerk Letselschade (NKL) opnieuw toegekend aan Andriessen Expertise en NXT Expertise. Het NKL is hét onafhankelijke bewijs van de kwaliteit van dienstverleners die bijdragen aan de afwikkeling van letselschades. De toekenning gebeurde op advies van de Stichting toetsing verzekeraars die daarvoor een audit bij de organisaties heeft uitgevoerd. Ron van Kesteren, directeur van Stichting toetsing verzekeraars: ‘Het is een mooie prestatie van Andriessen Expertise en NXT Expertise om sinds de start van de audits steeds opnieuw aantoonbaar aan alle eisen van het NKL te voldoen. Gefeliciteerd met deze erkenning van de kwaliteit van jullie dienstverlening!’

Eerste kennismaking Stv
Voor Andriessen en NXT was dit de eerste ervaring met de audits van Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Robert Andriessen, directeur van Andriessen Expertise en NXT Expertise: ‘De audit door de voor ons nieuwe auditorganisatie Stv verliep professioneel en plezierig. We zijn ook weer blij met de erkenning van onze kwaliteit en ik ben trots op al mijn collega’s met het opnieuw behalen van dit geweldige resultaat. Het is belangrijk dat er een goed gecontroleerd keurmerk bestaat in onze branche om steeds het kaf van het koren te kunnen blijven scheiden.’

Ron van Kesteren kwam de NKL certificaten als bewijs van de herhaalde erkenning persoonlijk overhandigen. ‘Het is knap hoe Andriessen Expertise en NXT Expertise er al die jaren voor zorg dragen dat de letselschadebehandeling voortvarend en professioneel gebeurt en conform de eisen die het Nationaal Keurmerk Letselschade eraan stelt. Een prestatie van formaat en een goede reden om langs te komen om dit samen te vieren.’

Stichting toetsing verzekeraars en het NKL
Stv is sinds medio vorig jaar door De Letselschade Raad toegevoegd aan de auditpool. Stv heeft inmiddels enkele audits voor het NKL uitgevoerd. Stv voert al bijna vijftien jaar audits uit in de verzekeringssector, vooral om de naleving te toetsen van de zelfregulering door de leden van het Verbond van Verzekeraars.

Kijk hier voor meer informatie over de NKL-audit door Stichting toetsing verzekeraars.