Een verkeersongeval kan op de direct betrokkenen een grote impact hebben. Slachtoffers en nabestaanden hebben vaak allerlei vragen, zoals: ‘wat is er precies gebeurd?’ of ‘begrijpt de veroorzaker wat het ongeval voor mij en mijn leven betekent?’ Ook voor veroorzakers kan contact met het slachtoffer helpen om met de gevolgen en eventuele schuldgevoelens om te gaan: ‘Ik kan eindelijk mijn medeleven tonen en zeggen hoe erg ik het vind’ of ‘ik wil vertellen wat er is gebeurd’. Herstelbemiddeling gaat over het contact tussen een slachtoffer en de veroorzaker na een ongeval of ingrijpende gebeurtenis.

Als het moeilijk is om contact te leggen met de ander, dan kan het helpen om een professionele bemiddelaar in te schakelen. In Nederland worden bemiddelingsgesprekken doorgaans georganiseerd door Perspectief Herstelbemiddeling: zij verbinden slachtoffer en veroorzaker met een neutrale bemiddelaar die het contact zorgvuldig begeleidt.

Waarom herstelbemiddeling?
Uit diverse onderzoeken in de afgelopen 10 jaar en uit opgedane ervaringen blijkt dat slachtoffers en veroorzakers die hebben deelgenomen aan herstelbemiddeling in staat zijn de gebeurtenis beter te verwerken en het incident meer los te laten. Herstelbemiddeling kan helpen de gebeurtenis een plek te geven en kan zo aan een sneller herstel bijdragen.

Waarom en hoe werkt herstelbemiddeling in de letselschadepraktijk?
Het antwoord op o.a. deze vragen krijgt u op 6 november a.s. tijdens het Webinar ‘Herstelbemiddeling helpt’.

Na een inleiding over herstelbemiddeling vertelt Mevrouw Nathalie de La Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling, hoe herstelbemiddeling via de inzet van Perspectief Herstelbemiddeling werkt. Prof. Arno Akkermans, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geeft inzicht in het onderwerp vanuit zijn onderzoeken en mevrouw mr. Femke Ruitenbeek-Bart, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, spreekt over haar onderzoek ‘En de veroorzaker dan?: Een empirisch-juridisch onderzoek naar de plaats van de veroorzaker in de civiele letselschadepraktijk’. Tot slot komen partijen uit het veld aan het woord die herstelbemiddeling al aanbieden. Zij bespreken hun ervaringen bij het aanbieden van herstelbemiddeling in de letselschadepraktijk.

Voor wie?
Als professional op het gebied van letselschade bent u van harte welkom om dit Webinar bij te wonen. Als online deelnemer kunt u vragen stellen via de chat tool.

Datum en tijd
Het Webinar staat gepland op 6 november 2023 van 15:00  –  16:15 uur en wordt uitgezonden vanuit de Webinar-studio van het Verbond van Verzekeraars. Noteer de datum alvast in uw agenda. Nadere informatie over de wijze van inschrijven volgt nog.