Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is in 2006 door de Universiteit van Tilburg ontwikkeld. De gedragscode bevat gedragsregels voor verzekeraars, benadeelden en belangenbehartigers. De Letselschade Raad beheert de GBL.

De GBL gaat uit van het zogeheten harmoniemodel. De gedachte daarachter is dat strijd tussen partijen belastend is voor benadeelden met letselschade. Partijen werken daarom samen aan een voor alle betrokkenen acceptabele letselschaderegeling. Geschillen proberen ze in overleg op te lossen.

De GBL is bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars en de organisaties in het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad.

Meer informatie over de GBL tref je aan op deze pagina van De Letselschade Raad.